Ny era för neutronforskningen

European Spallation Source

Från och med 2023 ska tusentals vetenskapsmän forska om materiers hemligheter på forskningsanläggningen ESS. Parallellt med konstruktionen av världens mest moderna partikelacceleratorer installerar Schrack Seconet ett flexibelt brandskydd, som möjliggör en successiv tillväxt av systemen. Toppmoderna lösningar garanterar en säker detektion även under svåra miljöförhållanden.

”Det är en speciell utmaning att hitta lösningar till denna extrema miljö.”

50
länder
8
brandlarmcentraler
41
aspirerande ASD- system
Mikael Rundberg
Projektledare på Assemblin El AB och projektchef för Fire & Safety på ESS

Big Science
I södra Sverige skapas just nu världens mest moderna och största anläggning för neutronforskning. Sedan 2014 har det stora europeiska projektet varit under konstruktion i närheten av Lund och 2023 ska European Spallation Source (ESS) uppta driften. Hela komplexet byggs från grunden och består av forskningsinstitutet med den linjära partikelacceleratorn och flera laboratorier, kontor och andra byggnader. Forskningen kring neutronstrålning i Lund ska undersöka materiers allra minsta strukturer. ESS tar därmed ett stort kliv framåt – inte bara när det gäller att undersöka material ur våra dagliga liv, utan även teman som svarta hål och antimateria.

Det modernaste brandskyddet
Parallellt med konstruktionen av forskningsanläggningen installeras även det förebyggande brandskyddet. För att säkerställa medarbetares och besökares säkerhet gäller det att uppfylla särskilda krav. Integral EvoxX visade sig här vara det optimala valet. ”De största fördelarna med Integral EvoxX är den höga skalbarheten, de unika kontrollmöjligheterna och den höga kvaliteten”, säger Mikael Rundberg. Han arbetar på installationsföretaget Assemblin El AB och är som projektchef ansvarig för Fire & Safety på ESS.

De intelligenta detektorerna från Integral EvoxX övervakar konstant alla faktorer i miljön. Detta garanterar en snabb reaktion på små förändringar och möjliggör förebyggande åtgärder. I laboratorielokalerna förekommer en ökad risk för obefogade larm. Här passar den kombinerade rök- och värmedetektorn i CUBUS-serien väl. Den minimerar obefogade larm och därmed dyra evakueringar och avbrott i forskningsserier.

De största fördelarna med Integral EvoxX är den höga skalbarheten, de unika kontrollmöjligheterna och den höga kvaliteten.
Mikael Rundberg - Projektledare på Assemblin El AB och projektchef för Fire & Safety på ESS
Alla byggnader på ESS-området styrs och övervakas från en central plats.

Aspirerande röksystem i radioaktiv miljö
Felkällorna är enorma i forskningsanläggningen: de högsta energiströmmarna ska hanteras, extremt kalla gaser ska bearbetas och i några områden förekommer radioaktiv strålning. Här gäller det att vidta särskilda försiktighetsåtgärder: Detektionen sker med aspirerande röksystemet ASD, som är konstruerat med rör av rostfritt stål. Analysenheten befinner sig utanför riskområdet och kan därmed enkelt kontrolleras. I farliga situationer stängs det aspirerande röksystemet automatiskt av. På så sätt förhindras att radioaktivt förorenad luft når andra områden.

Brandlarmsystemen är sammankopplade via Integral WAN. Detta nätverk kan länka stora områden via optisk fiber, RS-485 och LAN utan externa omvandlare eller förstärkare.

Forskningsanläggningen som växer med rasande fart
ESS är ett projekt bortom normala dimensioner. Området har redan nu ett elbehov på 265 GWh, och medarbetare från omkring femtio länder jobbar i dag på anläggningen. Parallellt med anläggningens enorma tillväxt utvecklas även brandlarmsystemen.

”Vi vet ännu inte när projektet faktiskt kommer att vara färdigställt och vilken omfattning som brandlarmsystemen slutligen kommer att ha. Oavsett vad som sker är vi väl förberedda med Integral EvoxX – vårt koncept möjliggör en flexibel, successiv utbyggnad”, säger Mats Höxter.

Det är en speciell utmaning att hitta lösningar till denna extrema miljö. Målet är att installera ett brandlarmsystem som kan stödja ESS på bästa möjliga sätt vid framtida utmaningar.
Mats Höxter - Verksamhetschef på Schrack Seconet Sverige
Vi är specialister.
För skydd av människor och egendom.
Av oss kan du förvänta dig global erfarenhet, mångårig expertis som innovationsledare, en av världens bästa brandlarmcentraler och många andra utomordentliga lösningar. Prova själv så får du se.

Övriga områden

Det här kanske också är av intresse för dig

Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
System | Fire Alarm
Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
Brandlarmsystem Integral EvoxX
Brandskydd i pappersfabriken Hamburger
Fire Alarm | Customer Story
Brandskydd i pappersfabriken Hamburger
Hamburger
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Fire Alarm | System
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Specialdetektorer
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Företag
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Kontaktpersoner och kontor
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Fire Alarm | System
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Släcksystem Integral EvoxX
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV