Nová éra neutronového výzkumu

Evropský spalační zdroj

Tisíce vědců se podílejí od roku 2003 výzkumu tajemství hmoty ve výzkumné laboratoři ESS. Paralelně ke zřízení nejmodernějšího urychlovače částic na světě realizovala společnost Schrack Seconet flexibilní koncept protipožární ochrany, umožňující následný růst systémů. Nejmodernější řešení zaručují také i za nejtěžších polních podmínek bezpečnou detekci.

„Je mimořádnou výzvou nalézt řešení pro toto extrémní prostředí.“

50
ZEMÍ
8
ústředen požární signalizace
41
aspiračních systémů detektorů kouře ASD
Mikael Rundberg
Projektový manažer pro požární ochranu a bezpečnost ESS, zřizovatelský podnik Assemblin EL AB

Velká věda
Na jihu Švédska vzniká v současnosti nejmodernější a největší laboratoř pro neutronový výzkum na světě. V roce 2014 byl spuštěn evropský velkoprojekt poblíž města Lundu, v roce 2023 bude Evropský spalační zdroj (ESS) uvedeno do provozu. Celý komplex je realizován zcela nově počínaje nákresy na rýsovacím prkně a sestává vedle výzkumného zařízení s lineárním urychlovačem protonů z více laboratoří, kanceláří a dalších budov. Výzkumný ústav neutronového záření v Lundu bude zkoumat nejmenší struktury materiálů. ESS tak znamená obrovský krok vpřed – pro výzkum materiálů našeho všedního života, ale také pro témata jako jsou černé díry a antihmota.

Nejmodernější preventivní protipožární ochrana
Paralelně se zřízením výzkumnického areálu je nyní realizována preventivní protipožární ochrana. Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků ESS je zapotřebí splnit mimořádné požadavky. Systém Integral EvoxX se zde prokázal být optimální volbou. „Největšími přednostmi systému Integral EvoxX je vysoká škálovatelnost, speciální možnosti kontroly a koncept vysoké kvality”, zdůrazňuje Mikael Rundberg. U zřizovatelského podniku Assemblin EL AB je coby projektový manažer zodpovědný za protipožární ochranu a bezpečnost ESS.

Chytré detektory systému Integral EvoxX kontrolují ustavičně všechny faktory v okolí. To zajistí možnost rychle reagovat na nejmenší změny a umožňuje preventivní opatření. V zařízeních laboratoří existuje vysoké riziko falešných poplachů. Právě zde kontrolují prostor kombinované hlásiče kouře a tepla řady CUBUS. Minimalizují možnost falešných poplachů a tím i nákladné evakuace a přerušení sérií výzkumů.

Největšími přednostmi systému Integral EvoxX je vysoká škálovatelnost, speciální možnosti kontroly a koncept vysoké kvality.
Mikael Rundberg - Projektový manažer pro požární ochranu a bezpečnost ESS, zřizovatelský podnik Assemblin EL AB
Všechny budovy v areálu ESS jsou řízeny a kontrolovány z centrálního místa.

Systémy aspiračních detektorů kouře v radioaktivním prostředí
Rušivé zdroje jsou ve výzkumném prostředí ohromné, je nezbytné zvládnou vysoké toky energií, pracuje se s extrémně studenou vodou a v některých oblastech se vyskytuje radioaktivní záření. Právě zde je nutné plnit speciální bezpečnostní opatření: Detekce nastává pomocí systémů aspiračních detektorů kouře ASD, které jsou vybaveny nerezavějícím potrubním vedením z ušlechtilé oceli. Vyhodnocovací jednotka se přitom nachází mimo rizikové prostory a může tak na ní být snadno prováděna údržba. V rizikových situacích jsou systémy aspiračních detektorů kouře automaticky utlumeny. Tak je možné vyloučit, že radioaktivně kontaminovaný vzduch pronikne do jiných prostor.

Systémy požární signalizace jsou navzájem propojeny pomocí systému Integral WAN. Tato síť dokáže spojit velké prostory pomocí systémů optických vláken, RS.485 a LAN bez externích konvertorů nebo zesilovačů.

Razantně rostoucí výzkumnické zařízení
ESS je projektem překračujícím běžné dimenze. Již nyní má areál spotřebu proudu 265 GWh a již dnes zde působí odborníci z přibližně 50 zemí. Paralelně s razantním růstem areálu se vyvíjejí také systémy požární signalizace.

„Dnes ještě nevíme, kdy bude projekt skutečně dokončen a jaký objem systémů požární signalizace bude nakonec dosažen. Ať ji přijde cokoli, se systémem Integral EvoxX jsme dobře připraveni – náš koncept umožňuje flexibilní, následné rozšíření“, říká Mats Höxter.

Je mimořádnou výzvou nalézt řešení pro toto extrémní prostředí. Pracujeme s výhledem do budoucnosti, abychom realizovali systémy požární signalizace, které ESS co možná nejlépe připraví na budoucí výzvy.
Mats Höxter - Obchodní ředitel pro Švédsko u společnosti Schrack Seconet
Jsme specialisté.
Pro ochranu lidí a hmotných statků.
Můžete od nás očekávat zkušenosti z celého světa, dlouholeté know-how jakožto od vůdčí firmy v oblasti inovací, jedny z nejlepších ústředen požární signalizace na světě a vynikající řešení. Přesvědčte se sami.

Další témata

Také by Vás mohlo zajímat

Speciální požární hlásiče pro výjimečné výzvy
Elektrická požární signalizace | Systém
Speciální požární hlásiče pro výjimečné výzvy
Speciální požární signalizace
Content Elements
Content Elements
Content Elements
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS