Nötron araştırmalarının yeni çağı

European Spallation Source

Binlerce bilim adamı 2023 yılından itibaren ESS araştırma laboratuvarında maddenin gizemlerini araştıracaklar. Dünyanın en modern parçacık hızlandırıcısının kurulmasına paralel olarak Schrack Seconet, sistemlerde ardı sıra bir büyümeyi olanaklı kılan esnek bir yangın güvenlik konseptini gerçekleştiriyor. En yeni çözümler en zor çevresel koşullar altında dahi güvenli bir algılamayı güvence altına alıyor.

"Bu aşırı çevre için çözümler bulmak, özel bir meydan okumadır."

50
ülke
8
yangın alarm kontrol paneli
41
ASD duman çekme sistemleri
Mikael Rundberg
ESS'de yangın & güvenlik için proje müdürü, Assemblin EL AB kurucu şirket

Big Science
Şu anda İsveç'in güneyinde nötron araştırmaları için dünya çapındaki en modern ve en büyük laboratuvar kuruluyor. 2014'ten beri bu büyük Avrupa projesi Lund şehrinin yakınında kuruluyor, 2023'te European Spallation Source (ESS) işletimi başlatacaktır. Kompleksin tamamı taslak masasından bütünüyle yeniden gerçekleştiriliyor ve lineer proton hızlandırıcısıyla araştırma kuruluşunun yanında birkaç laboratuvar, büro ve öteki binalardan oluşuyor. Lund'daki nötron ışınları araştırması, maddelerdeki en küçük yapıları inceleyecektir. ESS böylece ileriye doğru büyük bir adımdır – günlük hayatımızdaki malzemelerin araştırılması için olduğu kadar, karar delikler ve anti madde gibi konular için de.

En modern yangın önleme
Araştırma tesisinin kurulumuna paralel olarak şu anda yangın önleme gerçekleştiriliyor. ESS'nin çalışanları ve ziyaretçilerinin güvenliği için özel gerekliliklerin karşılanması önemlidir. Integral EvoxX burada optimum bir seçim olarak kendini gösterdi. "Integral EvoxX'nin en büyük avantajları yüksek ölçeklenebilirlik, özel kontrol imkanları ve yüksek kalite anlayışıdır", diyerek vurguluyor Mikael Rundberg. Assemblin EL AB kurucu şirketinde, ESS yangın ve güvenlik için proje müdürü olarak sorumludur.

Integral EvoxX'nin akıllı dedektörleri devamlı olarak çevredeki tüm faktörleri izliyor. Bu da en küçük değişikliklere hızlı bir tepki gösterilmesini sağlıyor ve önleyici tedbirlerin alınmasını mümkün kılıyor. Laboratuvar düzeneklerinde hatalı alarmlar için daha yüksek bir risk bulunmaktadır. Tam da burada CUBUS serisinin kombine duman-ısı dedektörleri kendilerini kanıtlamaktadır. Hatalı alarmları ve bundan dolayı da tahliyeleri ve araştırma dizilerinin kesintilerini asgari düzeye indiriyorlar.

Integral EvoxX'nin en büyük avantajları yüksek ölçeklenebilirlik, özel kontrol imkanları ve yüksek kalite anlayışıdır.
Mikael Rundberg - ESS'de yangın & güvenlik için proje müdürü, Assemblin EL AB kurucu şirket
ESS arazisi üzerinde bulunan tüm binalar merkezi bir yerden kontrol edilip izlenmektedir.

Radyoaktif çevredeki duman çekme sistemleri
Araştırma tesisindeki gürültü kaynakları muazzamdır, en güçlü enerji akımlarının denetlenmesi zorunlu, aşırı soğuk gazlarla çalışılır ve bazı bölgelerde radyoaktif ışınım oluşmaktadır. Tam da bu noktada özel güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi önemli: Paslanmaz çelik borularla uygulanmış olan ASD duman çekme sistemi ile algılama gerçekleşmektedir. Değerlendirme birimi riskli bölgenin dışında yer aldığından kolayca bakımı yapılabiliyor. Tehlikeli durumlarda duman çekme sistemleri otomatik olarak kapatılır. Böylece radyoaktif kontaminasyonlu havanın başka bölgelere sızması engellenebilir.

Yangın alarm sistemleri birbirlerine Integral WAN üzerinden bağlanmaktadır. Bu ağ büyük bölgeleri fiber optik, RS-485 ve LAN üzerinden, harici dönüştürücüler veya yükselticiler olmadan bağlayabilir.

Çok hızlı büyüyen araştırma tesisi
ESS yaygın boyutların ötesinde olan bir projedir. Arazinin güç tüketimi şimdiden 265 GWh.'dir ve yaklaşık 50 ülkeden gelen çalışanlar bugünden arazide istihdam ediliyor. Arazinin çok hızlı büyümesine paralel olarak yangın alarm sistemleri de gelişiyor.

"Gerçekte projenin ne zaman tamamlanacağını ve sonunda yangın alarm sistemlerinin hangi boyuta ulaşacağını bugün henüz bilmiyoruz. Artık daha neler gelirse gelsin, biz Integral EvoxX ile iyi hazırlanıyoruz – konseptimiz esnek, ardışık bir genişletmeyi mümkün kılıyor", diyor Mats Höxter.

Bu aşırı çevre için çözümler bulmak, özel bir meydan okumadır. ESS'yi gelecekteki meydan okumalar için olabildiğince iyi destekleyen yangın alarm sistemlerini gerçekleştirmek için geniş bir perspektifle çalışıyoruz.
Mats Höxter - Schrack Seconet'te İsveç Sales Manager
Uzmanız biz.
İnsanların ve değerlerin korunması için.
Dünya çapında deneyim, yenilikçilik lideri olarak uzun yılların bilgi birikimi, dünyanın en iyi yangın alarm kontrol panellerinden biri ve birçok başka mükemmel çözümlerle sizi bekliyoruz. İkna olabilirsiniz.

Diğer Konular

Buna da ilgi duyabilirsiniz

Dünya çapında memnun müşteriler
Şirket
Dünya çapında memnun müşteriler
Referanslar
Yardım ve İletişim
Schrack Seconet AG

Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa 
Sokak No: 78 34718
Kadıköy-İstanbul / Turkey
+90 216 345 51 99
istanbul@schrack-seconet.com

Tüm konumları göster

Müşterilerimiz için destek

Uluslararası destek
İletişim formu

 

 

TR