Intelligent in i minsta detalj

Pappersfabrik Hamburger

Inom pappersindustrin är brandskydd särskilt relevant. Hamburger-fabriken i delstaten Pitten i Niederösterreich förverkligade därför en skräddarsydd lösning, som uppfyllde industriverksamhetens alla krav: En intelligent kontrollcenter styr detektionen såväl som brandbekämpningen och appen Integral Mobile säkerställer att man alltid har den allra senaste informationen nära till hands.

”Ett skräddarsytt system som trots sin storlek är enkelt att använda.”

1
fabriksomfattande brandlarmanläggning
2
huvudcentraler
38
släckzoner
Andreas Eichberger, MSc
Brandlarmsingenjör
Teknisk Assistent till Verksamhetschefen på Hamburger

Ett brandlarmsystem som sitter likt en skräddarsydd kostym
Från en vanlig brandlarmanläggning till ett komplext helhetskoncept med de allra senaste tekniska möjligheterna – denna väg tog pappersfabriken i Pitten i Niederösterreich steg för steg. Parallellt med vidareutvecklingen av produktionsanläggningen har Hamburger under de senaste tjugo åren investerat kontinuerligt i brandskyddet. Steg för steg uppstod slutligen en fabriksomfattande lösning för ett flertal produktionsprocesser som även integrerade kringliggande områden – med ett högt antal detektionselement, många speciallösningar och komplex brandlarmstyrning.

I slutänden är den centrala uppgiften att få information dit den ska så snabbt som möjligt.

Information i realtid
Kontrollcentret visar en översikt över samtliga anläggningsstatusar. Dessutom är även en direkt driftprocess möjlig. I tillägg lämnas hjälpsam kompletterande information till brandbekämpningspersonal, brandbefäl och medarbetare, såsom tillgång till nycklar eller särskild skyddsutrustning. Denna information kan registreras och realiseras av befogade användare.

”Den grafiska bilden av alla brandskyddsplaner i vår fabrik med många lagrade aktiva funktioner är ett fantastiskt lönsamt verktyg”, understryker Andreas Eichberger, Brandskyddsingenjör på Hamburger.

Den aktuella lägesinformationen i brandlarmanläggningen ger oss en betydande tidsfördel om det värsta skulle inträffa.
Andreas Eichberger, MSc - Fire Safety Engineer, Technical Assistant to the Operations Director på Hamburger

Högre användarkomfort och större överblick
På grund av den kontinuerliga utbyggnaden var de tekniska möjligheterna i brandlarmanläggningen mycket begränsade och användarvänligheten inte längre optimal. Därmed var det dags att förverkliga ett nytt, framtidsorienterat koncept. Den befintliga lösningen moderniserades genom ett nätverk med två huvudcentraler och sex undercentraler. Den andra milstolpen var det överordnade systemet Secolog IP, som kontrollerar totalt 38 släckzoner.

”På så sätt uppstod ett skräddarsytt system som trots sin storlek är enkelt att använda. Hela släckzoner med olika detektorzoner och styrningar hanterades med ett knapptryck. Det minimerade även felaktig användning”, säger Kurt Maierhofer på Schrack Seconets tekniska kundtjänst.

Utvidgning med Integral Mobile
Hamburgers senaste innovativa steg framåt var implementeringen av Integral Mobile. Detta innebär att användare får information om de omfattande fabrikslokalerna i realtid och kan hantera systemet direkt på plats.

”Den aktuella lägesinformationen i brandlarmanläggningen ger oss en betydande tidsfördel om det värsta skulle inträffa”, betonar Andreas Eichberger på Hamburger.

I slutänden handlar det om den centrala uppgiften att få information dit den ska så snabbt som möjligt.
René Türk - Produktchef för informationssystem på Schrack Seconet
Vi är specialister.
För skydd av människor och egendom.
Av oss kan du förvänta dig global erfarenhet, mångårig expertis som innovationsledare, en av världens bästa brandlarmcentraler och många andra utomordentliga lösningar. Prova själv så får du se.

Övriga områden

Det här kanske också är av intresse för dig

Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
System | Fire Alarm
Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
Brandlarmsystem Integral EvoxX
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV