Gabriele Gschiel

Vedúca personálneho manažmentu

Bývalý kolega z práce ma upozornil na túto pracovnú pozíciu. V neposlednom rade dobrá atmosféra v spoločnosti a otvorená interakcia medzi kolegami, ktorá bola viditeľná už pri mojej prvej návšteve spoločnosti Schrack Seconet, ma podnietili k prijatiu novej výzvy. Aj dnes môžem povedať: Moja intuícia bola správna!

Gabriele Gschiel prešla do spoločnosti
Schrack Seconet v roku 2001
Všedný pracovný deň

Ako vedúca personálneho oddelenia som – spolu so svojím tímom – zodpovedná za zabezpečenie toho, že so všetkými personálnymi agendami, ako je mzdové účtovníctvo, personálna administratíva, účtovníctvo cestovných výdavkov atď. sa bude nakladať správne. Prvoradou zásadou je dodržiavanie zákonných požiadaviek a predpisov, ako aj dodržiavanie kolektívnych a interných zmlúv spoločnosti. 

Na svojej manažérskej pozícii pravidelne vykonávam aj poradenskú činnosť. Snažím sa tiež hľadať riešenia pre zamestnancov, keď „osobné výzvy“ ovplyvnia ich zamestnanie. 

„Čo ma na spoločnosti Schrack Seconet presvedčilo bola predovšetkým
blízkosť k ľuďom, ktorú tu stále cítiť každý deň.“
Rozhovor s
Gabriele Gschiel
Silná v tíme

Odbornosť, otvorená komunikácia a vďačná, ale aj humorná komunikácia s kolegami sú dôležitými predpokladmi silného tímu. Som hrdá na to, že sme úspešní. V neposlednom rade je pre mňa nízka fluktuácia znakom toho, že som na dobrej ceste.

Gabriele Gschiel
Vedúca personálneho manažmentu
Ako vedúci personálneho oddelenia zodpovedám za všetky témy spojené s Oddelením ľudských zdrojov a za dôležité rozhranie k našom predstavenstve.
Tri veci, ktoré si na svojej práci mimoriadne cením
  • Práca v mojom tíme a s ním
  • Rôznorodá a rozmanitá práca v mojom odbore
  • Výzva spočíva v tom, hľadať dobré riešenia, ktoré sú tak v záujme spoločnosti aj v záujme všetkých našich zamestnancov.
Najdôležitejšia lekcia v mojom doterajšom živote:

Niekedy je lepšie nesprávne rozhodnutie ako žiadne rozhodnutie.

Gabriele Gschiel
„Pôsobím v spoločnosti Schrack Seconet od roku 2001 a dodnes môžem povedať: Moja intuícia, aby som vtedy prijala túto novú výzvu, bolo správne!“
„Pôsobím v spoločnosti Schrack Seconet od roku 2001 a dodnes môžem povedať:
Moja intuícia, aby som vtedy prijala túto novú výzvu, bolo správne!“
To čo robíme, robíme radi
a to možno vidieť
V našom tímovom duchu, našej pracovnej atmosfére a presvedčení, že v stredobodom nášho konania sú naši zákazníci. Súhlasíte s tým? Tešíme sa na vašu žiadosť o prijatie do zamestnania.

Ďalšie príbehy zamestnancov

To by vás mohlo zaujímať

Robert Sack
Príbehy zamestnancov
Robert Sack
Robert Sack
Integral EvoxX – jeden z najlepších systémov na detekciu požiaru na svete
Systém | Požiarny alarm
Integral EvoxX – jeden z najlepších systémov na detekciu požiaru na svete
Systém požiarnej signalizácie Integral EvoxX
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK