Gabriele Gschiel

Personalchef

En tidigare kollega uppmärksammade mig på tjänsten. Den goda stämningen och det öppna umgänget mellan kollegorna på företaget, som märktes redan under mitt första besök på Schrack Seconet, övertygade mig om att anta den nya utmaningen. I dag kan jag säga: Min magkänsla stämde!

Gabriele Gschiel började
på Schrack Seconet 2001
Det dagliga arbetet

Som personalchef ansvarar jag – tillsammans med mitt team – för att alla personalfrågor, till exempel löneredovisning, personaladministration, resekostnader osv., hanteras på rätt sätt. Det viktigaste för oss är att följa lagstadgade krav och bestämmelser såväl som att rätta sig efter kollektivavtal och företagsinterna överenskommelser. 

Som chef utför jag också regelbundet samtal med våra anställda Jag försöker hitta lösningar för medarbetare när ”personliga utmaningar” påverkar deras anställningsförhållande. 

”Det som övertygade mig mest med Schrack Seconet
var närheten till människorna och den känslan finns kvar här än i dag.”
I samtal med
Gabriele Gschiel
Starka tillsammans

För mig är yrkeskompetens, öppen kommunikation och en uppskattande, humoristisk social miljö viktiga förutsättningar för ett starkt team. Jag är stolt över att vi har lyckats med det. Den låga personalomsättningen vi har är för mig ett tecken på att jag är på rätt väg

Gabriele Gschiel
Personalchef
Som personalchef är jag ansvarig för alla personalrelaterade frågor och en viktig länk till företagsledningen.
Tre av de saker som jag uppskattar allra mest med mitt arbete:
  • Arbetet med mitt team
  • De omväxlande och mångsidiga arbetsuppgifterna
  • Utmaningen att söka efter bra lösningar som är av bästa intresse för både medarbetare och företaget
Den hittills viktigaste läxan jag har lärt mig i livet:

Ibland är fel beslut bättre än inget beslut.

Gabriele Gschiel
Personalchef
”Jag har arbetat på Schrack Seconet sedan 2001 och kan hittills säga:
Min magkänsla jag hade då att ta mig an den nya utmaningen var rätt!”
Vi älskar det vi gör
och det märks
I vår laganda, vår arbetsmiljö och vår tro på att ställa kunderna i centrum är fokus i vår verksamhet. Tycker du det låter bra? Då ser vi fram emot att höra av dig.

Fler medarbettare berättar

Det här kanske också är av intresse för dig

Gabriele Gschiel
Employee Story
Gabriele Gschiel
Gabriele Gschiel
Robert Sack
Employee Story
Robert Sack
Robert Sack
Marion Kienastberger
Employee Story
Marion Kienastberger
Marion Kienastberger
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV