David Malits

Elektronik pro telekomunikační a informační technologie

Začal jsem v roce 2015 jako učeň a od začátku jsem byl zapracováván krok za krokem. Po úspěšném zakončení mého vzdělávání jsem byl převzat do stavu a pracuji dodnes jako technik zákaznického servisu a elektronik. Rozhodnutí absolvovat učební poměr u společnosti Schrack Seconet jsem nikdy nelitoval a kdykoli bych se pro ni rozhodl znovu.

David Malits je od
roku 2015 zaměstnán u společnosti Schrack Seconet
Nadšení

Během procesu ucházení se o učební místo u společnosti Schrack Seconet bylo možné absolvovat týdenní praxi. Byl jsem tehdy přátelsky přijat panem Rothem, proveden podnikem a mohl jsem vyzkoušet, zda mi způsob vzdělávání bude sedět.

Nadšení pro mé zaměstnání a podnik, které jsem pociťoval už v tom časovém okamžiku, od té doby ustavičně vzrůstalo každým dnem, navzdory každodenní potřebě dojíždět každý den tam a zpět z mého domovského města Eisenstadtu do Vídně. 

„Rozhodl bych se kdykoli znovu pro učební místo u společnosti Schrack Seconet. Na mém zaměstnání se mi dnes líbí, že se dostanu na místa a k zákazníkům, na něž a k nimž se člověk jako normální smrtelník nikdy nedostane.“
Daniel Maltis byl
po končení svého učebního poměru společností převzat
Úkoly

Od složení mé závěrečné zkoušky po dokončení svého odborného vzdělání jsem jako technik zákaznického servisu u společnosti Schrack Seconet a v rámci vnějšího servisu na cestách po Vídni, Dolním Rakousku a Burgenlandu. Oblast mého působení se prostírá přibližně v okruhu jedné hodiny jízdy autem okolo Vídně. K mým úkolům patří údržba a oprav zařízení (každoroční revize) stejně jako v menší míře jejich uvádění do provozu.

Zejména se mi líbí, že se dostanu k zákazníkům, k nimž se člověk jako normální smrtelník nedostane, že spatřím místa, na nichž člověk zpravidla nikdy nestane.

David Malits
Elektronik pro telekomunikační a informační technologie
Chtěl jsem se původně stát hasičem a své přání z dětství jsme si splnil díky mým aktivitám u dobrovolného hasičského sboru. K tomu se dobře hodí i má práce u společnosti Schrack Seconet: Údržba a oprava zařízení požární signalizace.
Jaké úkoly neplním zvlášť rád:

Uklízení Patří to ale k tomu a v ideálním případě se mu člověk dokáže předem vyhnout.

Nejdůležitější lekce, kterou jsem ve svém životě zatím učinil:

Vzájemná komunikace je důležitá. 

David Malits
Elektronik pro telekomunikační a informační technologie
„Pokud si člověk u společnosti Schrack Seconet - navzdory samostatně vykonávané práci - dále neví rady, dostane se mu pomoci a může se na kohokoliv obrátit. Nikdo se nezlobí, když se ho člověk na něco zeptá.“
MILUJEME TO, CO DĚLÁME
A JE TO VIDĚT
Na našem týmovém duchu, naší pracovní atmosféře a našem přesvědčení, že naši zákazníci jsou středobodem našeho konání. Líbí se Vám to? Pak se těšíme na to, až se u nás budete ucházet o práci.

DALŠÍ PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ

To Vás může rovněž zajíma

Gabriele Gschiel
Employee Story
Gabriele Gschiel
Gabriele Gschiel
Marion Kienastberger
Employee Story
Marion Kienastberger
Marion Kienastberger
Robert Sack
Employee Story
Robert Sack
Robert Sack
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS