Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

David Malits

Elektrotechnik pre telekomunikácie a informačné technológie

Začínal som ako učeň v roku 2015 a od začiatku som bol postupne zaškolený. Po úspešnom absolvovaní školenia som bol prijatý do spoločnosti a v súčasnosti pracujem ako technik zákazníckeho servisu alebo elektrotechnik.Nikdy som neľutoval svoje rozhodnutie absolvovať učňovskú prípravu v Schrack Seconet a kedykoľvek by som sa rozhodol rovnako znova.

David Malits pracuje v spoločnosti Schrack Seconet
od roku 2015
Nadšenie

V rámci mojej žiadosti o učňovskú prípravu v spoločnosti Schrack Seconet bolo možné absolvovať skúšobný týždeň. V tom čase ma priateľsky privítal pán Roth, sprevádzal ma v spoločnosti a mohol som si vyskúšať, či sa mi školenie páči.

Moje nadšenie pre moju prácu a spoločnosť, ktoré som v tom čase už cítil, sa odvtedy každým dňom výrazne zvyšovalo – napriek každodennému dochádzaniu z môjho rodného mesta Eisenstadt do Viedne. 

 

"Kedykoľvek by som sa znova rozhodol pre učňovskú prípravu v Schrack Seconet.“ Na mojej práci sa mi dnes páči, že sa dostávam do kontaktu s miestami a zákazníkmi, ku ktorým sa bežní smrteľníci nedostanú."
Daniel Maltis bol prijatý po
ukončení učňovskej prípravy
Úlohy

Keďže som úspešne absolvoval záverečnú učňovskú skúšku, pracoval som ako technik zákazníckeho servisu v spoločnosti Schrack Seconet a v externom predaji vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Burgenlande. Moj spádová oblasť sa približne v okruhu do jednej hodiny cesty do Viedne. K mojim úlohám patrí údržba a generálny servis systémov (každoročná kontrola) a v menšom rozsahu uvádzanie systémov do prevádzky.

Páči sa mi hlavne to, že prichádzam k zákazníkom, ku ktorými sa bežní smrteľníci nedostávajú , a môžem vidieť miesta, kam zvyčajne nikdy nemôžete vstúpiť.

David Malits
Elektrotechnik pre telekomunikácie a informačné technológie
Pôvodne som sa chcel stať hasičom a tento detský sen som si splnil prácou v rámci dobrovoľného hasičského zboru. Moja práca v spoločnosti Schrack Seconet tomu zodpovedá: Vykonávam údržbu a opravy protipožiarnych systémov.
Ktoré úlohy nerobím rád:

Upratovanie Ale to k tomu patrí a v ideálnom prípade sa tomu dá vopred vyhnúť.

Najdôležitejšia lekcia v mojom doterajšom živote:

Dôležitá je vzájomná komunikácia. 

David Malits
Elektrotechnik pre telekomunikácie a informačné technológie
"Ak si s niečím v spoločnosti Schrack Seconet nevieš poradiť – napriek samostatnej práci – každý ti pomôže a môžeš sa na niekoho obrátiť." Nikto sa na vás nebude hnevať, ak sa pýtate."
To čo robíme, robíme radi
a to možno vidieť
V našom tímovom duchu, našej pracovnej atmosfére a presvedčení, že v stredobodom nášho konania sú naši zákazníci. Súhlasíte s tým? Tešíme sa na vašu žiadosť o prijatie do zamestnania.

Ďalšie príbehy zamestnancov

To by vás mohlo zaujímať

Príbehy zamestnancov
Marion Kienastberger
Marion Kienastberger
Príbehy zamestnancov
Robert Sack
Robert Sack
Príbehy zamestnancov
Gabriele Gschiel
Gabriele Gschiel
SK