Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

Angelika Ober

Asistentka výrobného manažmentu

Po ukončení vysokej školy som sa cez personálnu agentúru prihlásila do spoločnosti Schrack Seconet. V priebehu 3-fázového procesu podávania žiadosti som mohla spoznať svojho nadriadeného a svojich budúcich kolegov a tiež som na prezentácii preukázala svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku. Hneď na začiatku som mal pocit, že sa pozornosť sústredila na človeka, a nie na životopis, a že ľudia ma chcú spoznať osobne.

Angelika Ober pôsobí
v spoločnosti Schrack Seconet od roku 2018
Prvý deň práce

Prvý deň v práci sa potvrdil pozitívny pocit, ktorý som mala počas procesu podávania žiadosti. V spoločnosti Schrack Seconet je otvorená a veľmi kolegiálna pracovná atmosféra, v ktorej sa kladie dôraz na spolupatričnosť. Stretávate sa s inými osobne naprieč všetkými hierarchiami a vždy dbáte na vďačnú a konštruktívnu komunikáciu.

„V porovnaní s ostatnými pracovnými pohovormi je v spoločnosti Schrack Seconet kladený dôraz na ľudí, a nie na ich životopis. To na mňa okamžite urobilo dojem!“
Angelika Ober mala hneď od
začiatku pocit, že je v dobrých rukách
Miesto prvého kontaktu

Spolu s kolegom sme prvým kontaktným bodom v manažmente výroby pre celé oddelenie, ale aj prepojením s mnohými ďalšími oblasťami v spoločnosti. Každý z nás má svoju vlastnú oblasť zodpovednosti, ale navzájom sa podporujeme a spoločne zvládame veľa výziev. V závere možno moju pracovnú pozíciu charakterizovať ako koordinačné a podporné rozhranie, ktoré rôznymi spôsobmi komunikuje s rôznymi cieľovými skupinami.

Angelika Ober
Asistentka výrobného manažmentu
Ak by som sa mala opísať jedným slovom, bolo by to „zábavná“.
Tri veci, ktoré si na svojej práci mimoriadne cením:
  • Rôzne úlohy
  • Príležitosť na ďalšie vzdelávanie
  • Príležitosť na ďalšie vzdelávanie
Čo chcem ešte povedať:

Pre mňa je obzvlášť dôležitá výmena nápadov s kolegami a práca s rôznymi postavami. Cielená a otvorená komunikácia sa vždy ukáže ako výzva, vďaka ktorej je každodenná práca obzvlášť napínavá.

Angelika Ober
Asistentka výrobného manažmentu
V spoločnosti Schrack Seconet je otvorená a veľmi kolegiálna pracovná atmosféra, v ktorej sa kladie dôraz na spolupatričnosť.
To čo robíme, robíme radi
a to možno vidieť
V našom tímovom duchu, našej pracovnej atmosfére a presvedčení, že v stredobodom nášho konania sú naši zákazníci. Súhlasíte s tým? Tešíme sa na vašu žiadosť o prijatie do zamestnania.

Ďalšie príbehy zamestnancov

To by vás mohlo zaujímať

Robert Sack
Príbehy zamestnancov
Robert Sack
Robert Sack
Gabriele Gschiel
Príbehy zamestnancov
Gabriele Gschiel
Gabriele Gschiel
Marion Kienastberger
Príbehy zamestnancov
Marion Kienastberger
Marion Kienastberger
SK