Angelika Oberová

Asistentka produktového managementu

Po dokončení studia na vysoké škole jsem se ucházela o práci u společnosti Schrack Seconet přes zprostředkovatelnu zaměstnání. Během třístupňového náborového procesu jsem se již mohla seznámit se svými nadřízenými stejně jako s budoucími kolegy a kolegyněmi a mohla prokázat během jedné prezentace své znalosti angličtiny. Od začátku jsem měla dojem, že tu v popředí stojí člověk a ne jeho životopis a že mě tu chtějí poznat osobně.

Angelika Oberová je od
roku 2018 zaměstnána u společnosti Schrack Seconet
První pracovní den

Během mého prvního pracovního dne se mi potvrdil pozitivní pocit, který jsem získala již v procesu ucházení se o práci. U společnosti Schrack Seconet vládne otevřená a velmi kolegiální atmosféra, v níž stojí v popředí společné bytí. Lidé se potkávají napříč hierarchními strukturami jako rovný s rovným a ustavičně se tu dbá o konstruktivní komunikaci uznávající hodnoty.

„Ve srovnání s jinými přijímacími pohovory stál u společnosti Schrack Seconet v popředí člověk a ne jeho životopis. To mě okamžitě nadchlo!“
Angelika Oberová se cítila
od počátku druhými ceněná
Instance prvního kontaktu

Společně s mou kolegyní představujeme v produktovém managementu instancí prvního kontaktu pro celé oddělení, zároveň také jistý předěl či rozhraní ve vztahu k mnoha jiným sekcím v podniku. Každý z nás má svou vlastní oblast odpovědností, přesto se navzájem podporujeme a zvládáme mnohé výzvy společně. Pokud to mám shrnout, dá se má pracovní pozice označit jako koordinační a podpůrné rozhraní, komunikující s různými cílovými skupinami rozličnými způsoby.

Angelika Oberová
Asistentka produktového managementu
Pokud bych se měla popsat jedním slovem, pak by znělo „veselá".
Tři věci, kterých si na své práci obzvláště cením:
  • Mnohočetnost úkolů
  • Možnost dalšího vzdělávání
  • Příjemná pracovní atmosféra
Co bych ještě chtěla říci:

Důležité jsou mi především výměna zkušeností s kolegy stejně jako spolupráce s rozdílnými lidskými charaktery. Účelná a otevřená komunikace se ukazuje vždy jako výzva, která činí pracovní den obzvláště napínavým.

Angelika Oberová
Asistentka produktového managementu
„U společnosti Schrack Seconet vládne otevřená a velmi kolegiální atmosféra, v níž stojí v popředí společné bytí.“
MILUJEME TO, CO DĚLÁME
A JE TO VIDĚT
Na našem týmovém duchu, naší pracovní atmosféře a našem přesvědčení, že naši zákazníci jsou středobodem našeho konání. Líbí se Vám to? Pak se těšíme na to, až se u nás budete ucházet o práci.

DALŠÍ PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ

To Vás může rovněž zajíma

Employee Stories
Kariéra
Employee Stories
Příběhy zaměstnanců
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS