Zdařilá generační výměna

Terapeutické centrum BVA Waidhofen an der Ybbs (Bejdov nad Jívicí)

Řešení od společnosti Schrack Seconet jsou často dlouhé roky v provozu a mohly by být ještě déle. Přesto je smysluplné jít s dobou. Dnešní moderní systémy otevírají nové možnosti a pokud jsou v provozu, jsou ještě účinnější. To, jak se může podařit skok mezi několika generacemi systémů, ukazuje projekt modernizace v terapeutickém centru BVA Buchenberg ve Waidhofenu.

Terapeutické centrum BVA bylo postupně modernizováno.
Pomocí nových ústředen byla nejdříve vytvořena základna, pak následovala periferní zařízení. Staré i nové komponenty jsou v provozu současně a to bez problémů.

55.000
přenocování
je tomto terapeutickém centru zaznamenáno za rok
1.100
požárních hlásičů
terapeutické centrum střeží
1
Použito je komunikační-
řešení vše v jednom
The conversion was carried out during normal operation.
It was clear that a step-by-step approach was necessary here.

Step-by-step refurbishment
For decades, a hospital communication and fire alarm system from Schrack Seconet had been in use in the therapy centre. A general refurbishment has now provided the opportunity to switch to current solutions with IP technology. In the course of this major project, the therapy centre was completely converted and a new building section with treatment and patient rooms was built.

The project was not only extensive, but also challenging: The conversion was carried out during normal operation – the systems needed to operate without interruption during the construction period and the occupancy rate was to be reduced only minimally.

 

Přestavba probíhala za běžícího provozu.
Přitom bylo jasné: Zapotřebí bylo postupovat krok za krokem.

Úprava krok za krokem
V terapeutickém centru byl po desetiletí používán nemocniční komunikační systém a systém požární signalizace od společnosti Schrack Seconet. Generální přestavba poskytla záminku přejít na moderní řešení s IP technologiemi. V průběhu tohoto velkého projektu bylo terapeutické centrum kompletně přebudováno a rozšířeno o nové křídlo budov s prostory pro léčbu pacientů a lůžkovou částí.

Projekt byl nejenom obsáhlý ale představoval také velkou výzvu: Přestavba probíhala za nepřetržitého provozu – vyžadovalo se, aby systémy během stavebních prací pracovaly nepřerušeně a počet pozic obsazených hlásiči byl jen minimálně redukován.

 

Přechod na nové systémy zafungoval skutečně bezproblémově.
A my jsme i během přestavby měli ustavičně plnou protipožární ochranu.
Martin Reifecker - Technický vedoucí Terapeutického centra Buchenberg
Spolehlivé zabezpečení pro dezorientované osoby
O to se stará řešení od společnosti Schrack Seconet Securewatch

Nový systém pro dezorientované osoby
Systém lokalizace v reálném čase Securwatch lokalizuje nyní spolehlivě, když jedním ze tří východů projdou dezorientované osoby. Společnost Schrack Seconet tak jako partnerská firma pokrývá hned trojici klíčových témat.

Pro Martina Reifackera to má jednoznačné výhody: „Vše vyřešené při jednom mi to jako zákazníkovi činí jednodušším. Zaměstnanci společnosti Schrack Seconet mohou pracovat se všemi třemi systémy a my si uspoříme sjednocení mnoha rozhraní a vymezení zodpovědností.“

Novum jménem volací sloupky
V průběhu projektu realizovala společnost Schrack Seconet také speciální volací jednotky v rozsáhlém parku a vytvořila za tímto účelem individuální speciální řešení pomocí volacích sloupků, které zajistilo přímou komunikaci přes hovorové stanice. Slouží jednak jako shromaždiště, pokud musí být centrum evakuováno, jednak mohou pacienti nebo zdravotnický personál s jejich pomocí vyřizovat tísňová volání a rychle tak přivolat pomoc.

Profesionální tísňová volání
Okamžitou reakci zajišťuje také systém pro tísňová volání, který mohou obsluhovat jen zaměstnanci centra. S jeho pomocí může být neprodleně aktivován tým pro nouzové případy společně s nezbytným vybavením. Veškerá poplašná zařízení, ať již pro případ požáru nebo ta čistě zdravotnická jsou spojena s bezdrátovými telefony DECT, jimž jsou vybaveni zaměstnanci.

Akustika příslušného přiřazení do systému či volací tóny se setkala s pozitivní zpětnou vazbou zdravotnického personálu. Dobré je i to, že volání lze flexibilně konfigurovat. V noci mohou být kupříkladu poplašné systémy přepojovány postupně od jednoho pečovatelského centra k druhému. Podstatné jsou pro nás též možnosti vyhodnocení systémů. Lze následně reprodukovat, kdy a kde byl určitý hlásič poplachu deaktivován, což je velmi důležité pro řízení rizik a kvality.
Michael Mizda - Ředitel péče
Jsme specialisté.
Pro ochranu lidí a hmotných statků.
Můžete od nás očekávat zkušenosti z celého světa, dlouholeté know-how jakožto od vůdčí firmy v oblasti inovací, jedny z nejlepších ústředen požární signalizace na světě a vynikající řešení. Přesvědčte se sami.

Další témata

Také by Vás mohlo zajímat

Vaše osobní kontaktní osoba u společnosti Schrack Seconet
Společnost
Vaše osobní kontaktní osoba u společnosti Schrack Seconet
Kontaktní osoby a sídla
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS