Başarılı nesil değişikliği

BVA Terapi Merkezi Waidhofen/Ybbs

Schrack Seconet çözümleri çoğunlukla onyıllarca işletimdedir ve daha uzun süreyle de olabilir. Buna rağmen zamana ayak uydurmak her zaman makuldür. Zira bugünün güncel sistemleri yeni olanakların kapısını açar ve devam eden işletimde daha verimlidir. Nesil geçişinin birden fazla çözümde de nasıl başarılacağını, Waidhofen/Ybbs'te bulunan BVA Terapi Merkezi Buchenberg'te yürütülen bir modernleştirme projesi göstermektedir.

BVA Terapi Merkezi ardışık olarak modernleştirildi.
Yeni kontrol panelleri ile önce temel atıldı ve akabinde çevre birimleri geldi. Eski ve yeni bileşenler sorun yaratmadan aynı anda işletimdedir.

55.000
geceleme her yıl
terapi merkezinde yapılır
1.100
yangın dedektörü terapi
merkezini izliyor
1
hepsi tek pakette iletişim
çözümü kullanılıyor
Tadilat devam eden işletimde gerçekleşti.
Demek oluyor ki: Burada aşamalı bir prosedür zorunludur.

Aşamalı bina yenileme
Onyıllardan beri terapi merkezinde Schrack Seconet'in bir hastane iletişim ve yangın alarm sistemi kullanılıyordu. Genel bir yenileme, şimdi IP teknolojili güncel çözümlere geçiş yapılmasına vesile oldu. Bu büyük proje sürdüğü esnada terapi merkezi tamamen tadil edildi ve tedavi bölgeleriyle hasta odaları olan yeni bir bina kısmı ile genişletildi.

Proje yalnızca geniş kapsamlı değil, fakat meydan okuyucu idi: Tadilat devam eden işletimde gerçekleşti – yapım süresince sistemlerin ara vermeden çalışması ve doluluk oranının sadece asgariye düşürülmesi gerekiyordu.

Martin Reifecker
Terapi merkezinin teknik şefi

Eski ve yeni görev başında
Dolayısıyla ilk olarak iletişim sisteminde ve yangın alarm sisteminde merkezi bileşenler değiştirildi, akabinde ardışık olarak çevre birimlerinin değiştirilmesi gerçekleşti. Schrack Seconet firmasının geriye dönük uyumluluk prensibi bunu sorun olmadan mümkün hale getiriyor – yeni ve eski çevre birimlerinin elemanları eşzamanlı görevde kalabiliyor. 

Tümü tek elden
İletişim ve yangın alarm sisteminin yanında yeni bir oryantasyon bozukluğu önleme sistemi de kurulmuştur.

Yeni sistemlere geçiş gerçekten sorunsuz çalıştı.
Ve tadilat esnasında bile tam yangın güvenliğine sahip olduk.
Martin Reifecker - Buchenberg terapi merkezinin teknik şefi
Oryantasyon bozukluğu olan kimseler için güvenilir emniyet
Bunu Schrack Seconet'in Securwatch çözümü sağlıyor

Yeni oryantasyon bozukluğu önleme sistemi
Oryantasyon bozukluğu olan bir kişi, üç çıkıştan birinden geçtiği zaman Securwatch gerçek zamanlı yer belirleme şimdi güvenilir şekilde yerini tespit etmektedir. Schrack Seconet böylece ortak olarak üç teknik çekirdek konusunu birden karşılıyor.

Martin Reifecker için bunun avantajları açıktır: "Tümü tek elden, bir müşteri olarak benim işimi kolaylaştırıyor. Schrack Seconet çalışanları üç sistemin tümüyle çalışabiliyor, birçok arayüzü birleştirmemize ve sorumlulukların sınırlandırılmasına gerek kalmıyor."

Novum acil çağrı sütunları
Proje süresi boyunca Schrack Seconet geniş parkın içinde özel acil çağrı ünitelerini de gerçekleştirdi ve bunun için doğrudan iletişim sağlayan diyafonlara sahip sütunlarla özgün bir çözüm tasarladı. Bunlar bir yandan merkezin boşaltılması gerektiği haller için toplanma noktalarıdır, diğer yandan ise hastalarla bakım elemanları acil çağrı bırakarak hızla yardım talep edebilir.

Profesyonel acil çağrılar
Yalnızca çalışanların tetikleyebildiği kalp alarm anında tepki verilmesini garanti ediyor. Bu sayede tüm gerekli ekipmanlarla birlikte bir acil durum ekibi devreye girer. İster bir yangında olsun, isterse de tıbbi sebeplerle olsun, verilen tüm alarmlar çalışanların DECT telsiz telefonlarına da ulaşır.

İlgili atamalar/çağrı sesleri için akustik düzenleme, bakım personelinin olumlu bir geribildirimi ile sonuçlandı. Çağrıların esnek olarak yapılandırılabilmesi de beğeniliyor. Gece saatlerinde alarmlar örneğin gecikmeli olarak bir bakım üssünden bir diğerine aktarılabilmektedir. Boşaltma olanakları da bizim için önem arz etmektedir. Bir alarmın ne zaman ve nerede bırakıldığı sonradan yeniden oluşturulabiliyor ki, bu da risk ve kalite yönetimi için çok önemlidir.
Michael Mizda - Bakım Müdürü
Uzmanız biz.
İnsanların ve değerlerin korunması için.
Dünya çapında deneyim, yenilikçilik lideri olarak uzun yılların bilgi birikimi, dünyanın en iyi yangın alarm kontrol panellerinden biri ve birçok başka mükemmel çözümlerle sizi bekliyoruz. İkna olabilirsiniz.

Diğer Konular

Buna da ilgi duyabilirsiniz

Tüm dünyada başarılı müşteri hikayeleri
Şirket
Tüm dünyada başarılı müşteri hikayeleri
Müşteri Hikayeleri
Yardım ve İletişim
Schrack Seconet AG

Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa 
Sokak No: 78 34718
Kadıköy-İstanbul / Turkey
+90 216 345 51 99
istanbul@schrack-seconet.com

Tüm konumları göster

Müşterilerimiz için destek

Uluslararası destek
İletişim formu

 

 

TR