Mesuliyet harici hususlar

Mesuliyetten feragat

Kendisi tarafından işletilen internet platformunun ve internet adresi www.schrack-seconet.com ve bununla bağlantılı hizmetlerin kullanımı için Schrack Seconet AG feragat bildirimi.


1. Online sunumun içeriği

Schrack Seconet AG hazırlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, tamlığı veya kalitesi konusunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Schrack Seconet AG karşısında, verilen bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından ya da eksik ve doğru olmayan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya düşünsel türde zararlarla ilgili mesuliyet talepleri esas olarak kabul edilmez, meğer ki bunlar ispat edileceği üzere Schrack Seconet AG'nin kusuru veya ihmali nedeniyle meydana gelmiş olsunlar. Tüm hizmetler açıktır ve bağlayıcı değildir. Schrack Seconet AG, sayfaların bölümlerini veya hizmetin tamamını özel olarak bildirmeksizin değiştirme, tamamlama, silme veya yayımını süreli veya nihai olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.


2. Yönlendirmeler ve bağlantılar

Schrack Seconet AG'nin sorumluluk sahası dışında bulunan yabancı internet sitelerine doğrudan veya dolaylı yönlendirmelerde ("Hiperlinkler"), bir mesuliyet yükümlülüğü yalnızca Schrack Seconet AG, içerikler konusunda bilgi sahibi olduğunda ve teknik açıdan hukuka aykırı içeriklerin kullanımını engelleme yetisine ve imkânına sahip olduğu düşünüldüğünde geçerli olur. İş bununla Schrack Seconet AG, bağlantının verildiği tarihte bağlantı verilen sayfalarda yasadışı herhangi bir içeriğin bulunmadığını açıkça beyan eder. Bağlantı verilen/bağlantı yapılan sayfaların güncel ve gelecekteki tasarımları, içerikleri veya teklif hakları konusunda Schrack Seconet AG'nin herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle Schrack Seconet AG, bağlantı verilen/bağlantı yapılan tüm sayfaların bağlantı verildikten sonra değiştirilen içeriği konusunda mesul tutulamayacağını açık beyan eder.Bu tespit, kendi internet hizmeti içerisinde varolan tüm bağlantılar ve yönlendirmeler ve ayrıca Schrack Seconet AG tarafından oluşturulan ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve e-posta listeleri için geçerlidir. Yasadışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle sunulan bu türde bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından meydana gelen zararlar konusunda bağlantılar aracılığıyla ilgili yayıma yönlendirme yapan kişi değil, tek başına yönlendirme yapılan sayfayı hazırlayan kişi sorumludur.


3. Telif hakkı ve korunan haklar

Schrack Seconet AG, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, ses dosyalarının, video dosyalarının ve metinlerin telif haklarına uyma, kendisi tarafından oluşturulan grafikleri, ses dosyalarını, video dosyalarını ve metinleri kullanma veya lisanstan muaf grafiklerden, ses dosyalarından, video dosyalarından ve metinlerden yararlanma çabasındadır. İnternet hizmeti içerisinde anılan ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından korunan tescilli marka ve ürünler kısıtlama olmaksızın geçerli korunan haklarla ilgili hükümlere ve ilgili sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. Salt adlandırma nedeniyle tescilli markaların, üçüncü şahısların hakları tarafından korunmadığı anlamına gelmez! Schrack Seconet AG'nin kendisi tarafından oluşturulan ve yayınlanan objelerin telif hakları Schrack Seconet AG'ye aittir.Farklı elektronik veya matbu yayımlar içinde bulunan bu türde grafiklerin, ses dosyalarının, video dosyalarının ve metinlerin Schrack Seconet AG'nin açık izni olmaksızın kullanılması yasaktır.


4.Veri güvenliği

İnternet hizmeti içerisinde kişisel veya ticari verilerin (e-posta adresleri, isimler, adresler) yazılması olanağı bulunduğunda, bu veriler kullanıcı tarafından açıkça gönüllülük temelinde verilir. Sunulan tüm hizmetlerin kullanılmasına ve ödemesinin yapılmasına teknik açıdan mümkün olduğu kadarıyla bu türde veriler belirtilmeden de veya anonimleştirilmiş veriler ya da takma isimler belirtilerek izin verilir.


5. Mesuliyet harici hususların hukuki geçerliliği

İşbu mesuliyet harici hususlar, bu sayfaya yönlendirilen internet hizmetinin bir parçası olarak görülmelidir. Bu metnin bir bölümünün veya münferit düzenlemelerinin geçerli hukuki duruma tamamen veya kısmen veya güncel olarak uymaması halinde belgedeki diğer bölümlerin içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmez.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.