SecoCareNET.

SecoCareNET

Från separata lösningar till en gemensam plattform.

Framtidssäkerhet inom hälso- och sjukvård med nätverksstrukturer

På grund av den historiska utvecklingen finns det mängder av lösningar på sjukhus och kliniker som omöjliggör snabb och effektiv kommunikation. Diverse gränssnitt mellan separata enheter, besparingstryck, stränga föreskrifter och regler, lagändringar, brist på fackkrafter och det ökade behovet av dokumentation är några av de viktigaste dragen i den situation där IP-baserade datanät (IP: Internet Protocol) är den bästa lösningen.


Kommunikation

Kommunikation.
Modern kommunikation blir en självklarhet: Telefon för personal och patienter, kallelsesignal, intern kommunikation för vårdpersonalen, tillgänglighet (mobila enheter), o.s.v.


Information

Information.
Informationen är snabbt tillgängliga överallt: driftstatus, kostnader, medicinsk data, information/underhåll för patienter (internet och intranät), data för administration, lokalisering av personer och enheter o.s.v.


Säkerhet

Säkerhet.
Säkerheten står i centrum: Säkerhet för patienter och personal, avbrottssäkerhet, framtidssäkerhet, investeringssäkerhet, kostnadssäkerhet, datasäkerhet, etc.


Effektivitet

Effektivitet.
Vård- och servicekvalitet ökar - kostnaderna sjunker: Optimeringen av alla processer ökar kvaliteten på alla tjänster och förbättrar konkurrenskraften.

Nerladdningar

Produktinformation


In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.