SecoCareNET.

SecoCareNET

Från separata lösningar till en gemensam plattform.

Framtidssäkerhet inom hälso- och sjukvård med nätverksstrukturer

På grund av den historiska utvecklingen finns det mängder av lösningar på sjukhus och kliniker som omöjliggör snabb och effektiv kommunikation. Diverse gränssnitt mellan separata enheter, besparingstryck, stränga föreskrifter och regler, lagändringar, brist på fackkrafter och det ökade behovet av dokumentation är några av de viktigaste dragen i den situation där IP-baserade datanät (IP: Internet Protocol) är den bästa lösningen.


Kommunikation

Kommunikation.
Modern kommunikation blir en självklarhet: Telefon för personal och patienter, kallelsesignal, intern kommunikation för vårdpersonalen, tillgänglighet (mobila enheter), o.s.v.


Information

Information.
Informationen är snabbt tillgängliga överallt: driftstatus, kostnader, medicinsk data, information/underhåll för patienter (internet och intranät), data för administration, lokalisering av personer och enheter o.s.v.


Säkerhet

Säkerhet.
Säkerheten står i centrum: Säkerhet för patienter och personal, avbrottssäkerhet, framtidssäkerhet, investeringssäkerhet, kostnadssäkerhet, datasäkerhet, etc.


Effektivitet

Effektivitet.
Vård- och servicekvalitet ökar - kostnaderna sjunker: Optimeringen av alla processer ökar kvaliteten på alla tjänster och förbättrar konkurrenskraften.

Nerladdningar

Produktinformation


Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en castellano.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro folleto aquí.


La empresa, central principal en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria y ofrece redundancia completa.

VISOCALL IP se llama el sistema establecido que se usa en hospitales y residencias de mayores. La tecnología IP garantiza el futuro y forma una base para la integración de sistemas terceras al lado de ser equipado por todas las tareas en comunicación hospitalera. VISOCALL IP junta llamadas de enfermería a través de IP, control de la tele, IP radio, IP telefonía, control de la luz y de las persianas, LAN, integración de llamadas de emergencia, cobertura entretenimiento y más en una plataforma sola.

La red basada de la tecnología IP constituye una manera económica, segura y ampliable por todas funciones en el sector del cuido. VISOCALL IP es certificado por VDE 0834 que asegura la fiabilidad y la disponibilidad permanente. ALL IN ONE, ONE FOR ALL.