SecoCareNET.

SecoCareNET

Från separata lösningar till en gemensam plattform.

Framtidssäkerhet inom hälso- och sjukvård med nätverksstrukturer

På grund av den historiska utvecklingen finns det mängder av lösningar på sjukhus och kliniker som omöjliggör snabb och effektiv kommunikation. Diverse gränssnitt mellan separata enheter, besparingstryck, stränga föreskrifter och regler, lagändringar, brist på fackkrafter och det ökade behovet av dokumentation är några av de viktigaste dragen i den situation där IP-baserade datanät (IP: Internet Protocol) är den bästa lösningen.


Kommunikation

Kommunikation.
Modern kommunikation blir en självklarhet: Telefon för personal och patienter, kallelsesignal, intern kommunikation för vårdpersonalen, tillgänglighet (mobila enheter), o.s.v.


Information

Information.
Informationen är snabbt tillgängliga överallt: driftstatus, kostnader, medicinsk data, information/underhåll för patienter (internet och intranät), data för administration, lokalisering av personer och enheter o.s.v.


Säkerhet

Säkerhet.
Säkerheten står i centrum: Säkerhet för patienter och personal, avbrottssäkerhet, framtidssäkerhet, investeringssäkerhet, kostnadssäkerhet, datasäkerhet, etc.


Effektivitet

Effektivitet.
Vård- och servicekvalitet ökar - kostnaderna sjunker: Optimeringen av alla processer ökar kvaliteten på alla tjänster och förbättrar konkurrenskraften.

Nerladdningar

Produktinformation