VISOCALL IP.

VISOCALL IP
Framtidsorienterad kommunikationsplattform

VISOCALL IP är en gemensam teknikplattform för kommunikation inom alla organisationer i vården. Med VISOCALL IP förbättras och förenklas kommunikationer väsentligt eftersom att plattformen är anpassningsbar efter just ert behov på tillgänglighet i ditt sjukhus.

 

VISOCALL IP är ett nyskapande driftsäkert kommunikationssystem som ger stora ekonomiska fördelar. Den beprövade och driftsäkra IP-nätverkstekniken i systemet gör att ni kan anpassa systemet efter era behov. Med hjälp av VISOCALL IP:s ”system Switch” kopplas andra viktiga system samman i den gemensamma VISOCALL IP plattformen som gör att rätt information kan spridas till samtliga inom avdelningen eller till hela sjukhuset om det behövs. Här kommer några exempel på underliggande system: brandlarmcentraler, alarmservrar, debiteringssystem, trygghetssystem, DECT och personsökare - som kan utbyta information med varandra med hjälp av VISOCALL IP.


VISOCALL IP ett öppet system för vården.

I sin grundstruktur klarar VISOCALL IP alla typer av funktioner: kallelsesignalsystem, IP-telefoner, chipkortsystem, ljudsystem, intranät och internet för personal och patient samt förberett för tv och video. Systemets IP-struktur kan dessutom kombineras med andra IP system som redan finns hos er.


VISOCALL IP:s stora kompabilitet med andra system ökar era servicefördelar.

Eftersom att VISOCALL IP är så mångsidigt kan alla avdelningar utrustas med kallelsesignalsystemen VISOCALL PLUS och VISOCALL MP2 och helt anpassas till avdelningens egna behov av funktioner. Den nya plattformen VISOCALL IP stör inte befintliga system. Till och med befintliga analoga tv-apparater och DECT-system kan anslutas till VISOCALL IP.


Mer avlastning för personalen och högre patientsäkerhet med VISOCALL IP.

VISOCALL IP:s enkla patienthandterminaler larmar rätt personal inom vårdlaget. Ett larm från en patienthandterminal kan sändas till flera olika plattformar som ex fasta terminaler eller smarttelefoner som en larmande notis som kan kvitteras när du är på plats hos patienten. Alla VISOCALL IP:s patienthandterminalen är logiskt anpassad för att det ska vara enkelt att larma för patienten. Patientterminalen är i antimikrobiellt utförande för att reducera risken för spridning av virus och bakterier.


VISOCALL IPs: system underlättar arbetet väsentligt för vårdpersonalen på många olika sätt: all kommunikation mellan arbetslaget kan besvaras på alla fasta terminaler oavsett om den finns i patientrummet eller vid ett passningsställe. Även DECT-telefoner fungerar i VISOCALL IP systemet. Eftersom patienthandterminalen är så logisk kan patienterna bli mer självständiga och utföra enklare aktiviteter utan din hjälp, som att styra enkla basfunktioner som ljus och beställa dryck om det behövs.


Certifiertat enligt VDE 0834
Certifiertat enligt VDE 0834

Med andra ord bekräftar en ackrediterad och oberoende organisation att VISOCALL IP helt uppfyller de aktuella direktiven för kallelsesignalsystem.


Öppen standardplattform med nätverksteknik gör det säkert för er.

VISOCALL IP använder sig av komponenter och kablar som är av nätverksstandard och detta gör att installationen blir enkel och kostnadseffektiv. Service och supportåtgärder kan skötas enkelt av personalen på sjukhusets egen IT-avdelning. Befintliga system kan fortsätta användas eftersom VISOCALL IP inte påverkar tidigare installationer. VISOCALL IP systemet är alltid övervakat Det gör att sjukhusets It-tekniker alltid har en bra överblick på driften och kan åtgärda störningar i systemet när det behövs.


IP – testat miljontals gånger
IP – testat miljontals gånger

Eftersom Visocall IP använder sig av Internet Protokollet(IP) som teknikbärare går det att koppla samman flera system i stora nätverk och tilldela alla delarna unika adresser som gör att VISOCALL IP blir ett stabilt kallelsesystem med hög kryptering som uppfyller alla era krav på hög IT-säkerhet inom sjukvården.


Konstant övervakning

Tack vare konstant övervakning av hela systemet skickas automatiskt driftinformation direkt till behörig personal vilket ökar er säkerhet, minskar administration och förenklar driften av systemet i sin helhet.


Allt går att fjärrstyra och därför minskar servicekostnader väsentligt.

Med hjälp av fjärråtkomst kan nya uppdateringar enkelt installeras i hela systemet ända ner till patienthandterminalen. VISOCALL IP systemet kan bevakas av extern eller intern IP avdelning i realtid och därmed ökar servicegraden väsentligt. 


IntelliFIX
Självlossande kontakter

Ett exempel på en intelligent kostnadsbesparande detaljlösning för vården. De självlossande kontakterna ger efter vid belastning från någon riktning och lossnar ur uttagsmodulen. Detta skonar kontakter, uttag och kablar och förhindrar skador – t.ex. när sjuksängen flyttas.


VISOCALL IP

• Framtidssäker mångsidig kommunikationsplattform för era behov inom sjukvården.

• Hög säkerhet med permanent övervakning av systemet för att undvika avbrott och systemfel. 

• Terminaler är i antimikrobiellt utförande och godkända enlighet gällande EU standard/VDE 0834.

• Mycket låga investeringskostnader och låga underhållskostnader på sikt.

Produktgalleri

Här finns bilder på branddetektorn Integral IP MXF.

Nerladdningar

Produktinformation


In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.