SecurWATCH.

SecurWATCH

Platsbevakning & inbrottslarm.

Brett spektrum av flexibla lösningar.

Med SecurWATCH integrerar Schrack Seconet identifieringslösningar som bidrar till att optimera säkerhet och kommunikation på företaget. SecurWATCH kan anpassas till kraven i olika branscher och institutioner: På sjukhus, vårdhem, fängelsen, muséer och speditionsföretag är tillförlitlig identifiering och lokalisering av personer och enheter en avgörande fördel.

Breites Spektrum flexibler Lösungen


Patientnödsignal

Med denna kan patienter och personal snabbt kalla på hjälp och kommunicera från valfri plats i byggnaden. SecurWATCH bidrar på så sätt till att höja den allmänna säkerheten och optimerar patienters och medarbetarens mobilitet. Systemet överför lokaliserings- och identifieringsdata för övervakning och meddelande till en central.


BabyMatch™

Direkt efter födseln får både mamman och den nyfödde en individuell tag så att man matcha rätt mamma med rätt barn. BabyMatch skapar på så sätt trygghet på förlossningsavdelningen: barnet övervakas i realtid och ett varningsmeddelande utlöses om någon försöker sabotera tagen, flytta barnet eller ta barnet genom en utgång utan auktoriserad ledsagare.


Demenspatienter. Alltid skyddade.

Patienter som lider av Alzheimers och desorientering eller återhämtar sig efter skador på huvudet måste alltid övervakas för att förhindra att de förirrar sig på sjukhuset, i byggnaden eller utomhus. SecurWATCH informerar personalen om patientens lokalisering i realtid.


Personlig säkerhet/skydd mot våld mot medarbetare.

Säkerheten för medarbetare och personal är prioriterad: Bästa möjliga skydd mot våld i känsliga områden förbättrar arbetsklimatet och ökar produktiviteten. Medarbetarna känner sig säkrare eftersom de i nödfall snabbt kan alarmera, deras lokalisering övervakas i realtid och händelsemeddelanden utlöses automatiskt.


Andra användningsmöjligheter:
  • Fordonsskydd i garage.
  • Optimalt skydd och användning av dyr utrustning
  • Skydd mot varurörelser
  • Inventariehantering
  • Skydd av muséer och värdefulla konstverk.
  • Medarbetarskydd vid brandevakuering

Nerladdningar

Produktinformation