Installation av kommunikationssystem för karantänstationer

desinfection in quarantine stations

Installation av kommunikationssystem på karantänavdelningar eller kompletta sjukhus för att minimera personlig kontakt

COVID-19-krisen har skapat många olika och helt nya krav för sjukhus och vårdhem.

Tidigare brukade det räcka med karantänområden i mycket få sjukhus i olika regioner, men idag måste sådana zoner skapas i vårdinrättningar över hela landet för att skapa tillräcklig kapacitet.

Nästan alla sjukhus behöver hitta lösningar för att dela upp sina lokaler i säkra zoner och karantänavdelningar. Med sådana åtgärder kommer sjukhus och vårdhem vara väl förberedda för denna speciella situation och även för framtida utmaningar.

Kraven på isolering utgör en extraordinär utmaning för sjuksköterskor, läkare och vårdpersonal, och i synnerhet för drabbade patienter. Dessa nybildade separationsenheter är till stor hjälp för alla inblandade.

Även om intensiv personlig kontakt vanligtvis är ett av de vanligaste patientönskemålen och vårdmålen är det mest effektiva sättet att reducera smittorisken att minska direktkontakt mellan personer.


Separation av personal och patienter genom röstkommunikation

 

Sjukhus som använder Visocall IP-enheter med integrerade VoIP-funktioner har redan nytta av direkt röstkommunikation mellan patienter och medicinsk vårdpersonal och undviker onödiga personliga besök.

Alla IP-enheter erbjuder bekväm, diskret och framförallt säker kommunikation utan personlig kontakt.

Detta avser kommunikationsenheter på sjuksköterskerum samt i patient- och behandlingsrum.

Röstkommunikation med alla patienter kan enkelt upprättas från alla kommunikations- och personalterminaler.


Visocall IP intercom

Enkelisoleringsrum kräver utrustning som möjliggör kontakt med patienter eller personal i rummet utan att det måste beträdas.

  • Patienter vill tala med sina besökande familjemedlemmar.
  • Sjuksköterskor och läkare måste kunna kommunicera direkt med patienterna för att förklara behandlingar eller helt enkelt lyssna på dem.

Visocall IP erbjuder ett enkelt operativt intercomalternativ som möjliggör direkt talkommunikation mellan en patienthandenhet och en personalterminal.

Personalterminalerna programmeras som dörrenheter och kan monteras direkt utanför isoleringsrummet.

Genom att trycka på den gröna knappen på en pekskärm upprättas en direkt röstkommunikation och personer utanför isoleringsavdelningen kan prata med den isolerade patienten direkt.

Karantänalternativen är enkla, kostnadseffektiva och kan lätt eftermonteras.

Visocall IP-enheter kan läggas till i mindre karantänavdelningar utan centrala kommunikationsservrar.

Det enklaste alternativet består av en patienthandenhet, en personalterminal och en systemomkopplare, vilket garanterar högsta säkerhet och uppfyller alla krav enligt DIN VDE 0834.

 


Enkel rengöring och desinfektion

Karantänzoner skapar höga krav på hygien.
Risken är stor för att bakterier och virus sprids via ytor och utrustning i isoleringsrum, eftersom dessa berörs av flera personer.
Utrustning som används på isoleringsavdelningar ska uppfylla vissa krav för att undvika onödig risk för spridning av smitta.

Visocall IP handenheter är tillverkade i en särskild plast med antimikrobiell kärna och en beläggning av texturerad polyesterfilm, vilket gör dem mindre mottagliga för bakterier och mikroorganismer.
Personalens enheter för sköterskeanrop är utrustade med antimikrobiella membranknappsatser av samma skäl.

Dessutom saknar Visocall IP-enheter fogar, förhöjda knappar eller präglade ytor, som eventuellt möjliggör ohygieniska avlagringar.
Därför kan enheterna rengöras och desinficeras genom att helt enkelt torkas av med desinfektionsmedel.

Europeiska tvärvetenskapliga kommittén för hygien och kompatibilitetstestning av medicinska apparater - EICHY - har testat och undersökt möjliga desinfektionsmedel för Visocall IP komponenter
Dessa testresultat registreras i deras databas för överensstämmelse med material samt i ett oberoende certifikat från en tredje part.

Nerladdningar

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.