Installation av trådlösa kommunikationssystem på nödstationer

quarantine stations

Använda tomma lokaler - använda hotell eller utställningshallar som karantänzoner eller till provisoriska bäddar med kommunikationssystem

COVID-19-krisen splittrar världen och har skapat nya krav på hela ekosystem inom hälso- och sjukvården.

Det dramatiskt stigande antalet personer som är smittade med Coronaviruset tvingar länder att agera snabbt. På grund av detta måste länder i hela världen trolla fram akutavdelningar för Corona från ingenting. Från vårdavdelningar som snabbt omvandlas till Coronakarantänzoner till provisoriska bäddar i tomma utställningshallar eller hotell, metoderna är många. Dessa nödanläggningar byggs snabbt och är ofta bara försedda med den mest nödvändiga utrustningen. Tidsfaktorn är väsentlig och invecklade installationer som kräver att elektriker måste arbeta i flera dagar fungerar inte.

Ett stort antal patienter som samlas i mycket trånga utrymmen behöver möjligheter att kalla på hjälp, och personalen måste reagera snabbt. 


Securwatch SmartLiberty: Ett lättinstallerat system för sköterskeanrop

Securwatch SmartLiberty Real-Time-Locating-System (RTLS) används nästan helt utan kablar och är det mest lättinstallerade trådlösa systemet för sköterskeanrop.

 

Patienter och vårdpersonal förses med trådlösa transpondrar.

Dessa transpondrar är utrustade med anropsknappar och kan anpassas med användarnamn och sängplatser.

På så vis kan patientanrop eller hjälpförfrågningar från annan personal hanteras snabbt och effektivt.

En enda batteridriven markör kan vara tillräcklig för att täcka positionerna för alla transpondrar på en karantänavdelning.

Alternativt kan flera positionsmarkörer ange i vilket rum patienter och vårdpersonal befinner sig.

 

RF-läsare med hög radiofrekvens fungerar som överföringsenheter och vidarebefordrar anropsinformation till en administrationscentral.
RF-läsare fungerar på 868 MHz med en räckvidd på 40 meter i en typisk byggnad.
Dubbla riktantenner med upp till 500 m direkt räckvidd, vilket passar perfekt för akutavdelningar i utställningshallar eller andra större områden.

All patient-, assistans- och nödsamtal kan bekvämt visas på PoE larmdisplayer eller mobila enheter.


Typisk installation av Securwatch SmartLiberty på en akut karantänavdelning

Larmdisplayer och RF-läsare är anslutna till både en administrationscentral och till WiFi-nätet med hjälp av PoE-omkopplare. Tack vare detta kan en enda CAT-kabel av standardtyp förse en skärm eller läsare med både ström och data.

Positioneringsmarkörer är batteridrivna enheter (230 VAC eller 24 VDC) och kräver inga ytterligare kabeldragningar.

Patienter, sjuksköterskor och läkare kan nu avvisa och sköta utgående och ingående samtal från sina respektive enheter.

Dessutom kan varje transponder spåras och Securwatch kan automatiskt skapa ett vandringslarm om en patient lämnar ett visst område utan tillsyn.
Denna funktion garanterar att ingen lämnar karantänzonen och oavsiktligt sprider smitta i säkra zoner.


Det bifogade dokumentet innehåller mer information om Securwatch SmartLiberty.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.