Kommunikationssystem och multimedialösningar.

Rädda liv – skydda ting.
Bättre tillgänglighet och ökad trygghet för era patienter

Dagens befolkningsutveckling gör att man måste utgå från att människors förväntningar på vården förändras i en större omfattning än tidigare. Idag är inte bara de medicinska tjänsterna, vårdinrättningar och vårdenheter och deras kvalitet som räknas för patienten utan även hur dom kan behålla kontakten med sin omvärld.

Vår syn på Sjukvårdskommunikation omfattar idag inte bara kallelsesignalsystem utan även en bättre tillgång till all modern media som kopplar samman vården och patienten med omvärlden.


Nätverk för hälso- och sjukvård

För att göra utbudet för patienter och personal mer attraktivt, för att förbättra effektiviteten och samtidigt hålla kostnaderna under kontroll, använder allt fler beslutsfattare de möjligheter som integrerad informations- och kommunikationsteknik erbjuder.


Modern kommunikationsteknik kommer från Schrack Seconet

Sjuk och hälsovård har olika krav på kommunikationsteknik beroende om det är patientvården eller övriga verksamheter som skall tillgodoses med säker teknik som följer alla krav inom sjukvårds och byggnormer.

Sjuk och hälsovård behöver innovativa kommunikationslösningar som medför besparingar på alla plan oavsett om det är optimering av verksamheten eller kostnadsbesparingar det gäller.

I den gemensamma plattformen för framtidens intelligenta nätverk för sjuk och hälsovård erbjuds det flera nivåer av olika lösningar av kommunikation och allt blir översiktligt och enkelt för att minimera fel. 

Schrack Seconets kommunikationslösningar är designad på att tillgodose alla krav som finns i dagens och framtidens vård redan nu. Vårt kunnande baseras på era behov av smarta lösningar och idéer när det gäller sjukvårdskommunikation.


Säkerhet i enlighet med VDE 0834

Våra kallelsesignalsystem är certifierade i enlighet med standarden VDE 0834. På så sätt kan driftansvariga vara säkra på att alltid få högsta säkerhet och kvalitet i enlighet med de senaste direktiven och standarderna och att därigenom alla förutsättningar för säker och modern drift på kliniker och sjukhus samt på vård- och ålderdomshem är uppfyllda.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.