SecoLOG IP

SecoLOG IP
SecoLOG IP

I vardagslivet kan ett brett spektrum av säkerhetssytem innebära en uppsjö av information som är dragna över en mängd olika överföringsvägar med olika tekniker, enskilda logiker och även på olika språk till olika mottagare.

 

Vid ett eventuellt larm ställs stränga krav på den ansvarige personalen: Hot måste upptäckas snabbt under press och rätt beslut måste fattas så snabbt som möjligt. Behovet av utrymme, kostnad, kompetens och inte minst tidsfaktorn kräver en koncentration av alla säkerhetssystem i en enda plattform.

 

SecoLOG IP är ett larmhanteringsystem som ger ett koncentrerad och enhetlig presentation av systemets driftstatus. Händelser och förhållanden, liksom alla tekniska processer i byggnader eller områden kombineras på en eller flera arbetsstationer i text och grafik på ett standardiserat sätt. Detta ger en betydligt snabbare reaktionstid i händelse av larm eller fara. Genom definerade interaktiva processer kan åtgärder vidtas i god tid för att undvika större konflikter.


Huvudfunktioner
 • Intelligenta gränssnitt
 • Individuell utformning av användargränssnittet för varje användare och arbetsstation
 • Loggning av alla händelser , anslutningar och systemverksamhet
 • Konfigurerbara kundspecifika rapporter och utvärderingar
 • Automatisk kommunikation via SMS eller e - post
 • Bekväm fulltextsökning (t ex genom rumsnummer, etc.)
 • Dynamisk zoomfunktion
 • Lösenordssystem med roll och gruppfunktioner
 • Konfigurerbara arbetsflöden och kontrollprocesser kan utlösas automatiskt eller manuellt
 • Anslutning via TCP / IP eller RS -232 / 422/485
 • Certifierad för Integral IP ÖNORM F 3003 ( brandlarm styrsystem )

Produktgalleri

SecoLOG IP
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.