Rädda liv – skydda egendom

Rädda liv – skydda egendom.
Utvecklat för människor

Säkerhet är allt. Vi på Schrack Seconet har gjort det till vår uppgift att utveckla system och lösningar för människor i syfte att förbättra deras säkerhet och på så sätt vara en del i att göra världen säkrare. Våra produkter innehåller alltid den senaste tekniken, är enkla att använda och skapar förtroende.


Absolut tillförlitlighet tack vare full redundans

En brandlarmcentrals uppgift är att så tidigt som möjligt detektera bränder och larma insatspersonal. Detta är emellertid inte möjligt om ett enda litet fel räcker för att göra anläggningen obrukbar. Av det här skälet har vi byggt våra brandlarmscentraler med redundans. Två oberoende system körs parallellt och när ett fel inträffar i den aktiva delen, kopplar enheten automatiskt om till den fungerande delen. Alla funktioner i hela brandlarmssystemet är alltid – d.v.s. även vid ett fel – obegränsade och helt tillgängliga.


Beprövad IP-teknologi är standard

Alla Integral IP manöverpaneler är utrustade med ett IP-gränssnitt, vilket stöder internet-protokollet. Manöverpaneler kan också övervakas via fjärråtkomst av intelligenta program med hjälp av dator, smartphone eller surfplatta.


Enkel manövrering

Manöverpanelen är densamma på alla Integral IP centraler. Logisk placering av nycklar och knappar säkerställer ett snabbt och smidigt arbetsflöde. Nyckelmärkning och paneltexter finns översatta på med än 20 språk.


Flexibla gränssnitt

Våra centraler är utrustade med olika gränssnitt standardiserade protokoll såsom BACnet, OPC, ESPA eller MODBUS och kan på så sätt komunicera med andra system på marknaden.


Investera för framtiden

Vi lägger stor vikt på att göra våra produkter framåt- och bakåtkompatibla. Steg-för-steg modernisering av äldre brandlarmsystem kan utföras på ett enkelt och flexibelt sätt. Tack vare det investerar du alltid i framtiden.


Enkel planering och flexibel programmering

Alla våra Integral IP system programeras enkelt och tydligt i endast ett verktyg. Logiska anslutningar av ingångar med kontroller kan utföras på ett mycket flexibelt sätt, även över slingor och olika centraler.


Made in Austria & Germany

Schrack Seconet lägger stor vikt vid högkvalitativa produkter. Våra tekniskt avancerade brandlarmsystem utvecklas och tillverkas därför i Österrike och Tyskland och används över hela världen.

 

 Mer information hittar du här:  Rädda liv – skydda tillgångar

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.