Friskrivningsklausul/ Villkor för personuppgiftshantering

Integritetspolicy

Enligt: December 2018

1.            Allmänt

Tack för ditt besök på vår hemsida och ditt intresse för de tjänster som erbjuds av Schrack Seconet AG. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Därför bearbetar vi dina uppgifter uteslutande på grundval av de lagliga bestämmelserna (GDPR, TKG 2003). I denna integritetspolicy informerar vi dig om de viktigaste aspekterna av databehandling och dina rättigheter på vår hemsida.


2.           Vad är personuppgifter?

 Med personlig information avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (den så kallade "registrerade").


  1. 3.            Vilka data samlas in av besökare och användare på vår hemsida och hur hanteras den?


Datatillgång när du använder vår webbplats

När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare tekniska data som automatiskt loggas av vår webbserver (serverlogg/loggfil). Webservern driftas på vårt uppdrag hos en operatör inom EU. De loggade uppgifterna är i synnerhet:

 

webbläsarens igenkänning;

  • datum och tid för besöket på vår webbsida;
  • IP-adressen till vilken sidan levererades;
  • adressen på internetsidan från vilken du kom till vår webbsida och
  • de webbplatser som du besökte hos oss.

  • Serverns logg används exklusivt för att säkerställa att webbservern fungerar korrekt. (Felsökning, undersökning av missbruk, försvar mot attackförsök). Endast värden har tillgång till serverns logg men utan  någon särskild anledning sker ingen åtkomst. Serverloggar som är äldre än 6 månader raderas automatiskt.

 

Inledande kontakt

Om du kontaktar oss via formuläret på webbsidan eller via e-post, lagras dina uppgifter i sex månader för att behandla begäran och vid uppföljning. Vi delar inte denna information utan ditt samtycke.

Via vårt online jobbportal kan du ansöka om lediga platser samt att ta initiativ. Vi ber dig att endast ge oss den information som vi behöver för tillhandahållandet av våra tjänster.

Inloggningsområdet ger kunder eller partners extern tillgång till utvalda data och program. Förutsättningen för detta är att vi har skapat och frisläppt denna åtkomst åt dig.

Vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda och lagra de angivna uppgifterna, om rättsliga skyldigheter existerar eller om detta krävs enligt officiella eller rättsliga beslut.

 

Cookies

Vår webbsida använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras på din enhet med hjälp av webbläsaren. De gör ingen skada.

Vi använder cookies för att underlätta användningen av vår webbplats och för att möta dina behov och för att optimera vår annonsering. Vissa cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Det gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Om du besöker vår webbsida för första gången visas en banner på vår webbsida som begär ditt samtycke till användningen av cookies. Genom att klicka på ”Godkänn" -knappen, godkänner du att vi sparar cookies på din enhet och bannern kommer inte att återuppspelas under dess livstid. Därefter, eller om du tar bort cookies, visas bannern igen nästa gång du besöker vår webbplats för att få ditt samtycke igen.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att cookies inte sparas alls och/eller du kan när som helst ta bort cookies via din webbläsare. Detta kan emellertid leda till begränsningar i funktionerna eller användbarheten av vår webbsida.

 

Webbanalys/utvärderingsverktyg

Vår webbsida använder funktionerna för webbanalystjänsten Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google“). Om du har godkänt användningen av cookies använder Google Analytics cookies som möjliggör en analys av användningen av webbsidan. Informationen som genereras därigenom överförs till leverantörens server ("Google") i USA eller i ett annat land utanför EU.

Följande information lagras och analyseras av Google Analytics: IP-adress (förkortad), webbläsare, land, enhetstyp, enhetsmodell, tjänsteleverantör, skärmupplösning, retentionstid för webbsidor, språk, operativsystem, sidor som besöks på webbsidan.

Resultatet kommer att bli tillgängligt för oss i anonym form och används av oss för att optimera vår hemsida och våra tjänster och som grund för reklam. Din IP-adress kommer att spåras, men vi har aktiverat Googles IP-anonymiseringsfunktion, så att Google bara sparar din avkortade IP-adress. Därigenom är endast en grov lokalisering möjlig.

Du kan när som helst förhindra Googles datainsamling och bearbetning: Antingen genom att blockera cookies i din webbläsare eller genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in som tillhandahålls av Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mer information om Google Analytics finns på Google Analytics villkor (https://www.google.de/analytics/terms/de.html) i Säkerhets- och dataskyddsprincipen för Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) liksom i Google integritetspolicy (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).

 

Nyhetsbrev

Du har möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår webbsida. Grundat på ditt samtycke till nyhetsbrevet använder vi dina personuppgifter (e-post, titel, namn, språk, företag, företagsadress, telefonnummer) för att skicka ut vårt nyhetsbrev.

Så snart du har anmält dig för prenumereration av nyhetsbrevet, skickar vi dig en bekräftelse e-post med en länk för att bekräfta anmälan.

Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. Skicka din avanmälan med ämnet "UNSUBSCRIBE" till följande e-postadress: newsletter@schrack-seconet.com. Vi kommer omedelbart att ta bort dina uppgifter i samband med nyhetsbrevsutskicket.

 

Användning av externa länkar

Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från andra tredje parter som inte är anslutna till oss, som i sin tur använder cookies. Vi erbjuder i synnerhet länkar till sociala nätverk (till exempel Youtube). Efter att ha klickat på länken har vi ingen inverkan på insamling, lagring och behandling av data som sänds direkt till tredje part genom att klicka på länken, eftersom tredje parts beteende av naturligt skäl är bortom vår kontroll. Vi tar inget ansvar för behandling av sådan information av tredje part. Informera dig i integritetspolicyn från den tredje parten om syftet med och omfattningen av datainsamlingen, vidare bearbetning och användning av data samt inställning av alternativ för att skydda din integritet (t.ex. YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/)

 

  1. 4.            För vilka ändamål samlar vi in och bearbetar dina uppgifter?

Inom ramarna för vårt övervägande legitima intresse bearbetas loggdata (åtkomstuppgifter) som samlas in under användningen av vår webbplats endast för statistiska utvärderingar för driften av webbsidan (drift, säkerhet, optimering).

Uppgifter som du anger för kontaktfrågor eller ansökningar, behandlar vi för utförandet av denna förfrågan såväl som när det gäller uppföljningsfrågor.

Vidare behandling av dina personuppgifter baseras endast på ditt samtycke.


5.            Förs dina uppgifter vidare till tredje part?

I vissa fall kan vi enligt lag vara skyldig att lämna in uppgifter till en begärande myndighet eller domstol. Dessutom delar vi inte någon information med tredje part om du inte uttryckligen har godkänt detta.


6.            Hur säkra är dina data hos oss?

Vi gör vårt bästa för att säkerställa säkerheten för ditt besök på vår webbsida. Säkerheten av våra IT-system motsvarar den nuvarande toppmodernaste tekniken.

7.            Ändringar i integritetspolicyn

Ändringar av denna integritetspolicy kan krävas från tid till annan, till exempel på grund av utvecklingen av vår webbsida eller på grund av lagändringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Därför rekommenderar vi att du läser denna integritetspolicy regelbundet.


  1. 8.            Vilka rättigheter har du som drabbad person?

I princip har du rätten till information, rättelse, radering, begränsning, dataöverföring, återkallande och opposition. För att förhindra missbruk reserverar vi oss rätten att svara på personrapporter endast skriftligen och vid behov kräva bevis på identitet (kopia av pass eller identitetskort) från den berörda personen.

 

Om du har gett oss samtycke till användningen av dina uppgifter (till exempel via kontaktformulär, nyhetsbrevformulär eller ansökningsblanketten) kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Detta leder till att dina data raderas, om inga juridiska skäl hindrar detta. I detta fallet blockerar vi dina data så att de endast kan användas för juridiska ändamål.

 

Om du tror att behandlingen av dina uppgifter bryter mot lagen om dataskydd eller om dina dataskyddskrav annars har brutits på ett sätt kan du klaga till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten.


Du kan nå oss med följande kontaktuppgifter:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefonnummer: +43 1 81157
E-post adress:office@schrack-seconet.com

 

Vårt samordningskontor för dataskydd kan nås på:

SCHRACK SECONET AG
samordningskontor för dataskydd
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefonnummer: +43 1 81157
E-post adress: datenschutz@schrack-seconet.com


Ansvarsfriskrivning

Uteslutning av Schrack Seconet AG:s ansvar för användningen av sin internetplattform på internetadressen www.schrack-seconet.com och relaterade tjänster:


1. Innehållet av online-erbjudandet

Schrack Seconet AG tar inget ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten av den information som lämnas. Skadeståndsanspråk mot Schrack Seconet AG, som är relaterade till materiell eller immateriell natur, som orsakades av användningen eller missbruk av den information som lämnats eller genom användning av felaktig och ofullständig information, är uteslutna, såvida inte Schrack Seconet AG har gjort det avsiktligt eller begått ett grovt försumligt fel. Alla erbjudanden är icke bindande. Schrack Seconet AG förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande, eller tillfälligt eller permanent avbryta offentliggörandet.


2. Referenser och länkar

För direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför Schrack Seconet AG:s ansvarsområde, skulle bara garantianspråket träda i kraft, om Schrack Seconet AG har känt till innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för dem att förhindra användningen av olagligt innehåll. Schrack Seconet AG förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för länkandet inte fanns något olagligt identifierbart innehåll på de länkade sidorna. Schrack Seconet AG har ingen inverkan på nuvarande och framtida design, innehåll eller upphovsrätt för de länkade sidorna. Därför avstår de uttryckligen från allt innehåll på alla länkade sidor som har ändrats efter att länken har lagts till. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser inom eget interneterbjudande samt till externa poster i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor inlämnad av Schrack Seconet AG. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som härrör från användning eller inte användning av sådan information, tillhandahåller leverantören av den sida som hänvisades till, inte den som endast länkar till respektive publikation.


3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Schrack Seconet AG strävar efter att följa upphovsrätten för grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, för att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av oss själva eller för att använda olicensierad grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla märken och varumärken som nämns på internet och eventuellt skyddas av tredje part är föremål för begränsningar av bestämmelserna i gällande varumärkeslagstiftning och äganderätten gentemot respektive registrerade ägare. Bara på grund av att det nämns kan man inte dra slutsatsen att varumärken skyddas av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten till publicerade objekt som är skapade av Schrack Seconet AG förblir enbart med Schrack Seconet AG:s. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt samtycke från Schrack Seconet AG.


4. Juridisk giltighet av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av det interneterbjudande från vilket denna sida hänvisades. Om avsnitt eller enskilda villkor i denna text inte är lagliga eller korrekta, kommer innehållet eller giltigheten för de övriga delarna inte att påverkas av detta faktum.


Du kan nå oss med följande kontaktuppgifter:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefonnummer: +43 1 81157
E-post adress:office@schrack-seconet.com

Vårt samordningskontor för dataskydd kan nås på:

SCHRACK SECONET AG
samordningskontor för dataskydd
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefonnummer: +43 1 81157
E-post adress: datenschutz@schrack-seconet.com

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.