Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

Den ryska federationens centralbank

Bank

Om projektet

Den ryska federationens centralbank är landets enda sedelutgivande bank och samtidigt det viktigaste organet för bankreglering och -kontroll i Ryssland. Landets hela finansiella system och utlåningssystem är beroende av bankens arbete. Därför spelar säkerhet och i synnerhet brandförebyggande åtgärder en viktig roll över hela linjen.

Vår lösning

Bankens enorma huvudkontor i Moskva är fem våningar högt och kontorsutrymmen på totalt 600 000 kvadratmeter har utrustats med 25 brandlarmcentraler, mer än 30 000 multidetektorer av typen MTD 535 och 30 brandsläckningssystem. Dessutom har Schrack Seconets brandlarmsystem installerats i mer än fyrtio av centralbankens filialer över hela landet. 

Den ryska federationens centralbank
Moskva, Ryssland
StatligBank

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

SV