Fotovoltaikanläggning i Vanju Mare

Solenergianläggning

Om projektet

Fotovoltaikanläggningen Vanju Mare ligger i sydvästra Rumänien och har en kapacitet på 9,4 MW. Den spanska investeringskoncernen ISASTUR utförde arbetet i samarbete med TSK Solar. EDP Renovaveis tillhandahöll solcellspaneler medan ISASTUR erbjöd och utförde alla arbetsuppgifter: byggnad, växelriktare, transformatorer och instrumentering samt kontroll, maskinteknik och beställning. Projektet består av nio 630 kW-centraler och sex 500 kW AC-centraler med en total toppeffekt på 9,37 MW och är länkade i stadens CEZ-transformatorstation.

Vår lösning

Nio platser utspridda över ett stort område är länkade till Integral IP BX-central över företagets befintliga område, vilket sträcker sig över hela staden. Fördelarna är uppenbara: Eftersom systemet enkelt kan integreras med det befintliga kundnätverket krävs inget ytterligare installationsarbete mellan centralerna. På så sätt sparar man in på de vanliga kostnaderna för kommunikationslänkar. Operatörerna för de två projekten har valt enkel kontroll av systemet med hjälp av riskhanteringssystemet Secolog IP, som automatiskt bearbetar all den information som krävs för att bedöma en risksituation. Risker kan upptäckas snabbt så att rätt beslut kan fattas i händelse av ett larm. Tack vare intelligenta IP-applikationer har man även tillgång till centralen i farten via smarttelefon eller surfplatta.

Fotovoltaikanläggning i Vanju Mare
Vanju Mare, Romania
Energi

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV