Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

Klinik i Malvazinky

Toppskydd för toppklinik

Om projektet

Mitt i den gyllene staden Prag ligger Malvazinky-kliniken, som anses vara en av Tjeckiens bästa inrättningar på områdena rehabilitering och ortopedi. Sjukhusets erfarna team består av högkvalificerade och erkända specialister och garanterar därmed omfattande yrkeskompetens, professionalism och individuella behandlingar på högsta nivå.

Rehabiliteringscentret är en hälsoinrättning som ingår i den österrikiska VAMED-koncernen, som även omfattar rehabcentren Montafon och Gars am Kamp. Det breda spektrat av ortopediska behandlingsmöjligheter och behandling efter olycksfall eller operation utgör grunden för de eftersträvade konvalescensframgångarna. Den klininiska vården fokuserar i lika hög grad på att förebygga kroniska sjukdomar i det muskuloskeletala systemet.

Vår lösning

Malvazinky-klinikens höga nivå och goda profil utökades med den multimediakompatibla kommunikationsplattformen Visocall IP från Schrack Seconet. Systemet står till förfogande för totalt 60 sängplatser. Patiententerminalen PAT med inbyggd VoIP-telefonfunktion förenar personal och patienter samt erbjuder ett snabbt och effektivt informationsutbyte. Förutom det klassiska sköterskeanropet med kommunikationsmöjlighet förenar handenheten bland annat styrning av belysning, tv, radio och persienner. Multimediaterminalen från Schrack Seconet erbjuder även ett flertal andra tjänster. Allt detta ger patienterna en omväxlande, informativ och avkopplande vardag. 

Dessutom skyddar totalt 250 stycken MTD 533X-multidetektorer patienter och personal mot farorna vid en eventuell brand. Detektorerna anpassar sig aktivt, permanent, automatiskt och dynamiskt efter miljöförhållandena och känner av en rökutveckling eller temperaturökning redan i uppkomstfasen av en brand.

Klinik i Malvazinky
Prag, Tjeckien
Sjukhus/geriatrik/vård

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

SV