Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

Kinef raffinaderi


Om projektet

Kinef raffinaderi levererar oljeprodukter till hela den nordvästra delen av Ryssland och ytterligare regioner. Anläggningen stod klar redan på 1960-talet och tillhör i dag olje- och gaskoncernen Surgutneftegaz.

Schrack Seconet utvecklade ett långsiktigt koncept som säkerställer maximal skalbarhet och säkerhet mot driftstopp.

Vår lösning

Det första projektet förverkligades 2005: Totalt 25 Integral-brandlarmcentraler sammanlänkades och förvaltades centralt med ett SecoLOG-riskhanteringssystem. På olika enskilda objekt installerades dessutom ytterligrae tretton separata centralapparater. Denna grundstruktur byggdes ut några år senare: Ett nytt verk för oljebearbetning utrustades återigen med brandlarmteknik från Schrack Seconet. 

I dag skyddar totalt 45 brandlarmcentraler med fullständig redundans samtliga anläggningar för bearbetning och lagring av oljeprodukter. Dessa centralapparater har delats upp i sex Integral LAN-grupper. På grund av projektets storlek var det dessutom ändamålsenligt att realisera ett överordnat SecoNET-nätverk. Det integrerar samtliga komponenter och riskhanteringssystemet Secolog IP.

Kinef raffinaderi
Ryssland
Produktion

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

SV