Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

KazTransOil


Om projektet

Brandskyddssystemet installerades 2012 i kommunikationscentret hos KazTransOil JSC. Detta projekt omfattar kommunikationscenter, som i de flesta fallen handlar om obevakade objekt, i Kazakstans vidsträckta nät av oljeledningar. För att överföra information till centrala speditionspunkter användes det lokala kundens lokala företagsnät. Tidigare sammanlänkades runt åttio Integral CX-stationer alltid med minst sexton enheter med hjälp av Integral LAN-teknik.

En av fördelarna med Integral IP är att det redan har inbyggda styrningsfunktioner för brandsläckningssystem.

Tack vare denna fördel och möjligheten att sammanlänka flera brandlarmcentraler i ett nätverk såväl som komforten som innovativ fjärråtkomst erbjuder, valdes brandlarmsystemet Integral IP som brandskyddssystem vid KazTransOil JSC:s industrianläggningar i Kazakstan. Projektet utmärkte sig genom en decentraliserad placering av apparater i brandskyddssystem på stora och ibland svåråtkomliga områden.

Vår lösning

En av brandlarmcentralerna i varje Integral LAN-nätverk befinner sig geografiskt i ett av kundens kontrollrum. Alla speditionscenter förenades i ett nätverk på en högre hierarkisk nivå, SecoNET. På så sätt säkerställdes överföringen av data från brandsläckningssystem på lokala anläggningar till den centrala kontrollstationen på KazTransOil JSC.

I det centrala kontrollrummet visades information från flera övervakningssystem med hjälp av Secolog IP och Remote Message. Dessutom skickades sms-meddelanden till den ansvariga personen hos slutkunden. Därmed fick kunden snabbt och enkelt information om brandskyddssystemet.

I tillägg möjliggör IT-teknik fjärråtkomst till apparater, vilket sänkte kostnaderna för systemunderhåll väsentligt. Schrack Seconet utvecklar ny teknik för integration av brandlarmcentraler i det inbyggda WAN-nätverket, vilket öppnade upp nya möjligheter att bygga ut detta projekt ytterligare och därmed öka systemets effektivitet.

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

SV