Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

Författningsdomstol


Om projektet

Sankt Petersburg kallas ofta för Rysslands norra eller andra huvudstad. År 2008 flyttade den högsta instansen i Rysslands lagstiftande myndighet – författningsdomstolen – från Moskva till Sankt Petersburg och in i det historiska komplexet, som består av fyra byggnader (senat och synod) från tsar Peter den stores tid. Senaten var den högsta lagstiftande och administrativa myndigheten och synoden det högsta organet i den ryskortodoxa kyrkan, introducerad av Peter den store som ersättning till det patriarkaliska systemet.

Vår lösning

Eftersom de fyra byggnaderna är k-märkta krävdes tillstånd från kulturministeriet för att kunna planera en intelligent och flexibel systemlösning för installation av brandlarmsystemen. Med stöd från ett mångårigt ryskt partnerföretag har Schrack Seconet tagit på sig detta kritiska uppdrag. Bland inslagen i detta förstklassiga brandlarmkoncept finns sex brandlarmcentraler av typen Integral, 1 000 multidetektorer och över 400 in-/uteffektmoduler, som styr släcknings- och ventilationssystemen. Bränder upptäcks snabbt och absolut tillförlitligt och i händelse av larm ges respektive kontrollkommando till brandsläcknings-, rökevakuerings- och varningssystemen. Den ryska författningsdomstolen har även ett sofistikerat system som skyddar de materiella tillgångarna, databaserna och människorna mot brandriskerna.

Författningsdomstol
Sankt Petersburg, Ryssland
historisk

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

SV