Detektera bränder under extrema förhållanden

/_data/news/newsImages/20150327_ADW-LISTEC_garage.png

Detektera bränder under extrema förhållanden – eller där det av byggtekniska eller estetiska skäl inte går att använda traditionella produkter. Det är fältet för specialbrandlarmsystem. Lika mångsidiga som användningsområdena är lösningarna olika. Ska rök eller värme detekteras? Hur exakt måste en brandhärd lokaliseras? Hur robust måste systemet vara? De och liknande frågor är avgörande när du ska välja rätt produkt för varje situation.


Oberoende av hur unik din situation är – vi har lösningen.

Det finns situationer som konventionella brandlarmsystem inte klarar. Det kan t.ex. vara i rum som rengörs med högtryckstvätt dagligen, i smala kabelkanaler eller i bagerier där temperaturen förändras hela tiden. Det kan också vara situationer där brandlarmet inte får synas– kombinationen antikt stuckaturtak och punktdetektorer är aldrig särskilt tilltalande. I sådana situationer finns det ofta inte plats för konventionell branddetektering. Men hur knepigt problemet än är så har Schrack Seconet alltid rätt lösning för branddetektering, även under svåra förhållanden. Efter att ha utvecklat och undersökt lösningar under många år kan vi erbjuda pålitliga produkter för alla användningsområden. Här presenterar vi tre av dem.


Robust mot mekanisk och kemisk påverkan

ADW 535 står emot hårdast möjliga mekaniska och kemiska påverkan. Den är mycket tålig mot höga temperaturer, extrem fukt och ånga. Beroende på hur omgivningen ser ut är dess rör gjorda av koppar för de flesta användningstillfällen, av rostfritt stål om kraven är högre, t.ex. inom livsmedelsindustrin, eller av teflon, ett material som står emot praktiskt taget alla kemikalier.


Exakt mätning av värmeökning

En värmeökning detekteras även i och med en ytterligare nyhet i vårt sortiment: LIST-sensorkabeln. Även det här systemet med flamskyddat yttermaterial är extremt tåligt och klarar utan problem av mycket ovänlig hantering, t.ex. från tunneltvättmaskiner. Sensorerna registrerar temperaturökningar på 0,1 grad Celsius och det går att programmera deras aktivering utifrån behov – det är t.ex. också möjligt med frostlarm. LIST-systemet med den tillhörande SEC 20-kabeln är därför optimalt för tunnlar. Mer än en miljon kabelmetrar används redan runt om i Europa. Unikt på marknaden är att det går att använda LIST i tunnelledningar. Dess lillebror d-LIST med den smalare SEC 15-kabeln är mästaren inom industrin. Eftersom dess diameter är mindre får systemet enkelt plats i kabelrännor eller transportband och säkerställer exakt detektering även hos livsmedelstillverkare, i kemiindustrin eller på kraftverk.


Branddetektering blir osynlig

Om brandlarmsystemet av estetiska skäl ska installeras nära nog osynligt, t.ex. på museer, i kyrkor eller historiska byggnader, är aspirerande branddetektorer som ASD 535 rätt val. Dess utvärderingsenhet med två mycket dynamiska HD-sensorer och den högeffektiva fläkten som kan ställas in i fem steg kan t.ex. monteras på bekväm arbetshöjd i ett teknikrum medan de aspirerande rören läggs i undertaket i rummen som ska övervakas. Endast mycket små aspireringsöppningar, med en diameter mindre än en halv centimeter, i taken gör att betraktaren inte kan ana att det finns ett branddetekteringssystem där bakom. Tack vare sin effektiva fläkt suger ASD 535 aktivt in även mycket små rökmängder och utvärderar dem. Även under svåra förhållanden med mycket dammig luft visar ASD 535 vad den går för. Med ett filter filtreras dammet bort från luften för att inte påverka branddetekteringen.


Detektera bränder entydigt

De tre produkternas användningsområden överlappar varandra och därför måste man alltid bestämma vad som är mest ekonomiskt och den mest praktiska lösningen utifrån varje konkret projekt. Beprövade tekniker för detektering av både rök och värme står alltid till förfogande och vidareutvecklas hela tiden. Vill du veta mer om våra produkter inom specialbrandlam eller få råd av våra experter, som även utvecklar den optimala lösningen för dig, är du välkommen att kontakta oss


Mer information om våra specialbrandlarmsystem får du dessutom i våra produktfilmer:

Produktfilm "Linjär värmedetektor ADW 535"  

Produktfilm "Aspirerande detektor ASD 535" 

Eller på vår hemsida under Specialdetektorer

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.