När som helst, var som helst

news2

Brandlarmets treenighet lyder: alarmera – informera – reagera. Den här nödfallskedjan måste följas snabbt och tillförlitligt. Problemet är att den som ansvarar för brandskyddet inte alltid är på plats vid brandlarmcentralen.


När som helst, var som helst

Brandlarmets treenighet lyder: alarmera – informera – reagera. Den här nödfallskedjan måste följas snabbt och tillförlitligt. Problemet är att den som ansvarar för brandskyddet inte alltid är på plats vid brandlarmcentralen. Med programmet Integral VirtualMAP kan manöverpanelen på brandlarmcentralen visas i sin helhet på mobiltelefonen, den bärbara datorn eller surfplattan och på så sätt öppnas var som helst.

Schrack Seconet är en trendsättare inom brandlarmsteknik och har med utvecklingen av IP-baserade system tagit ett stort kliv i riktning mot framtiden. Via Internet eller husets nätverk kan nu brandskyddsansvarig ta emot informationen från brandlarmcentralen direkt på den egna mobiltelefonen, datorn eller surfplattan. Även på platser som inte regelbundet är bemannade – som t.ex. garage – och platser som överhuvudtaget inte övervakas av människor som t.ex. transformatorstationer eller mobiltelefonmaster går nu med det här teknologiklivet att övervaka på bästa sätt. Även felmeddelanden, som t.ex. nedsmutsig av en detektor, vidarebefordras med Integral VirtualMAP direkt och säkerhetsansvarig kan direkt vidta nödvändiga åtgärder.

Med det här stora kvalitetsklivet á la Schrack Seconet bekräftar high-tech-experten på nytt sin ledande position. Och för övrigt: systemet kan använda sig av befintliga nätverk och har naturligtvis ett omfattande säkerhetskoncept.

Citat: VirtualMAP ger mobil överblick

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.