Den digitala byggnaden

techFM4.0 gör det möjligt att utveckla digitala innovationer och därigenom säkerställa energi- och kostnadseffektiv drift av nya och befintliga byggnader.


Byggteknikens utveckling

Runt 15 vetenskapliga medarbetare vid vårt centrum för byggteknik i Pinkafeld genomför forskning om hållbara energiförsörjningar och underhåll av byggnader. På grund av ökad komplexitet och stigande krav på kvalitet, kostnader och flexibilitet blir underhåll i synnerhet allt viktigare. På det här området öppnar ny teknik på Internet of Things och Internet of Sensors nyskapande möjligheter för effektivare övervakning av delar eller hela system. Dessutom har lagrade mätdata på tekniska byggsystem ett enormt informativt värde.


Digital tvilling

Hittills har varje steg i förverkligandet av en byggnad medfört en förlust av information på grund av olika yrkesverksamma och använda verktyg. Digital Building Information Modeling (BIM) behåller detaljerad information från planerings- och konstruktionsfaserna och kan användas för pågående drift och underhåll. Lagrade på ett strukturerat sätt erbjuder data från tekniska byggsystem och komponenter ett omfattande informationsvärde: reella fältdata kan användas för att bestämma effektivitetsökningar, upptäcka fel och undersöka påverkan av störningar och miljöfaktorer. Komplexa data, intelligent analyserade, ändrar också de tidigare giltiga principerna för produktutveckling, vilket möjliggör utveckling av alternativ för digitalt fjärrunderhåll och fjärroptimering.


Ömsesidig kunskapsdelning

Här kommer vår techFM4.0 kurs hållas, som kommer att hantera digitala innovationer för teknisk anläggningshantering fram till sommaren 2020. Deltagare är Högskolan för tillämpad vetenskap Burgenland i Pinkafeld och det österrikiska tekniska institutet som vetenskapliga partners, liksom Schrack Seconet och sju andra yrkesverksamma företag. Projektet löper i 30 månader och finansieras av FFG (Österrikes forskningsfrämjande organ) och förbundsdepartementet för digitala och ekonomiska frågor, som syftar till att inleda ömsesidig kunskapsdelning mellan forskning och företag genom denna innovationskurs.


Kompletterande konsortium

Vårt projektkonsortium är medvetet komplementärt: varje medlem kan därmed bidra med sin egen individuella erfarenhet för att i slutändan kunna uppnå kollektivt mervärde på tvärvetenskaplig fråga om digitalisering. techFM4.0 skapar skräddarsydda kvalificeringsåtgärder som gör det möjligt för företagspartnerna att utveckla digitala innovationer och därigenom säkerställa energi- och kostnadseffektiv drift av befintliga och nya byggnader. Vårt mål är inte att utbilda enskilda personer, utan att uppnå en skalbar ökad kunskap för de deltagande företagen, vilket kan leda till utveckling av nya produkter och affärsområden. Förutom att ge kunskap över hela byggnadskedjan, ligger fokus även på den specifika applikationen. Vår verkliga forskningsbyggnad ENERGETIKUM i Pinkafeld kan användas för detta ändamål. Resultaten av projektet kommer så småningom att påverka vidareutvecklingen av de relaterade utbildningarna vid Högskolan för tillämpad vetenskap och de tillhörande yrkesområdena.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.