Vårt försprång: Permanent vidareutveckling och innovation.

Människors säkerhet står i centrum och för att upprätthålla denna, investerar Schrack Seconet stora summor i forskning och utveckling. De utmaningar vi står inför är koordination av forskningsresultat och utveckling av utbildningar utifrån praktiska krav. Tekniska och europeiska standarder är precis som användarvändlighet och effektiva underhållskoncept påverkande faktorer. Schrack Seconet arbetar därför i nära samarbete med Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS), ett av de största forskningsinstituten i Österrike utanför universiteten, samt med tekniska universitet.


Beprövad kvalitet

Ett nära samarbete med kontroll- och certifieringsorgan samt med brandskyddsorgan och brandkårsförbund men även med internationella utskott garanterar att standarderna uppfylls vid varje enskild nyutveckling även om produkterna från Schrack Seconet ofta ligger långt före de relevanta direktiven.

Varje år används ca fem procent av företagets totala omsättning för vidareutveckling av systemlösningar och forskning om de senaste branschtrenderna. 2011 motsvarade detta ca 3,3 miljoner euro.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.