Vi skyddar människor och ting.

Schrack Seconet, ett österrikiskt högteknologiskt företag för brandlarm-, kommunikations- och säkerhetssystem, hör till de internationellt ledande företagen i branschen.

Företaget har dotterbolag i Polen, Sverige och Ungern samt representanter i Rumänien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien och Turkiet. I övriga länder i Öst- och Centraleuropa finns ett nätverk av lokala partner.

I Österrike har Schrack Seconet – med huvudkontor i Wien – sex filialer som var och en har flera servicekontor över hela Österrike och erbjuder på så sätt kundservice med hög kvalitet.


Ledande inom högteknologiska säkerhetssystem

Företaget, som föregicks av Ericsson Schrack AG som köptes ut av företagsledningen, startade 1994 sin verksamhet med 135 medarbetare – nu arbetar 501 medarbetare över hela världen för företaget.

Schrack Seconet ägs av schweiziska Securitas-koncernen till 90 % och av Hans Zavesky till 10 %. I slutet av 2005 blev Wolfgang Kern verkställande direktör och Hans Zavesky blev istället styrelseordförande den 22 juni 2006.


Tekniska spetstjänster från Österrike

I den schweiziska Securitas-koncernen finns tre landsövergripande kompetenscentrum för bästa möjliga utvecklingstekniska framsteg på respektive område där Schrack Seconet ansvarar för brandlarm-, kommunikations- och debiteringssystem. På så sätt flödar österrikisk kunskap in i det internationella samarbetet och bidrar till att skydda anläggningar över hela världen.

Schrack Seconet erbjuder skräddarsydda, effektiva helhetslösningar som utvecklas och implementeras allt utifrån varje krav och individuella önskemål och behov hos kunderna.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.