Hjälpsamma applikationer i kristider

Helpful applications in times of crisis

Vi på Schrack Seconet fokuserar på att stödja och hjälpa våra partners och kunder att göra det bästa av denna situation.

Allas hälsa och säkerhet kommer först - vi vill visa dig vad du kan göra i dessa kristider för att upprätthålla detta och hitta rätt lösning för alla.


De viktigaste punkterna är:
  • Hälsan för kunder, anställda och alla som är involverade i byggnader med vår teknik, särskilt de som är extra särskilt utsatta eller behöver skydd
  • Upprätthålla brandlarmsystemens skyddsfunktioner och funktionalitet samtidigt som man undviker eller minimerar direktkontakt med människor
  • Inrätta karantänstationer för att minimera direktkontakt mellan vårdpersonal och patienter
  • Fortsatta leveranser och kommersiell- och teknisk support

Vi kan göra mycket tillsammans här och vill visa er intressanta möjligheter. Berätta för oss om dina tankar, idéer och behov genom att helt enkelt kontakta din vanliga kontaktperson.

Här kan du läsa mer om våra COVID-19-åtgärder och vår fortsatta verksamhet.

Ta kontakt med oss - vi finns där för dig som vanligt.


Läs mer om det aktuella ämnet för dig:

Installation av kommunikationssystem för karantänstationer eller hela sjukhus för att minimera personlig kontakt.

Läs mer


Användning av tomma lokaler -använda hotell eller hallar som karantänområden eller nödstationer med kommunikationsmöjligheter.

Läs mer


Kontrollera tekniska åtgärder på brandlarmsystem från optimal distans och begränsa åtgärder på plats till ett minimum.

Läs mer


Använd brandlarmsystem på distans och få all information automatiskt till hemmakontoret eller till ett säkert område.

Läs mer

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.