Fotovoltaická elektráreň Vanju Mare

Solárna elektráreň

O projekte

Fotovoltaická elektráreň Vanju Mare sa nachádza v juhozápadnom Rumunsku a má kapacitu 9,4 MW. Španielska skupina investorov ISASTUR vykonala práce v spolupráci so spoločnosťou TSK Solar. Spoločnosť EDP Renovaveis poskytla fotovoltaické panely a spoločnosť ISASTUR zabezpečila a vykonala všetky požadované pracovné povinnosti: štruktúru, invertory, transformátory, prístrojové vybavenie a riadenie, inžiniering a uvedenie do prevádzky. Projekt pozostáva z deviatich elektrární s výkonom 630 kW a šiestich elektrární s výkonom 500 kW na striedavý prúd s celkovým špičkovým výkonom 9,37 MW a sú pripojené k mestskej rozvodni ČEZ.

Naše riešenie

Deväť miest rozmiestnených na veľkej ploche je prepojených s panelom Integral IP BX na existujúcom širokom území spoločnosti, ktoré sa rozprestiera po celom meste. Výhody sú zrejmé: Pretože je možné systém ľahko integrovať do existujúcej zákazníckej siete, nie sú potrebné ďalšie inštalačné práce medzi panelmi. Zvyčajné náklady na komunikačné prepojenia je možné trvale ušetriť. Prevádzkovatelia týchto dvoch projektov sa rozhodli pre ľahké riadenie celého systému prostredníctvom riadiacej stanice Secolog IP, ktorá automaticky spracuje všetky informácie potrebné na vyhodnotenie rizikovej situácie. Riziká možno zistiť rýchlo, takže v prípade poplachu možno rýchlo prijať správne rozhodnutia. Vďaka inteligentným IP aplikáciám je k panelu možný prístup aj pri cestovaní prostredníctvom inteligentných telefónov alebo tabletov.

Fotovoltaická elektráreň Vanju Mare
Vanju Mare, Romania
Energia

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK