Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

Rafinéria Kinef


O projekte

Celý severozápad Ruska a ďalších regiónov je zásobovaný ropnými produktmi z rafinérie Kinef. Závod bol postavený v 60. rokoch minulého storočia a dnes je súčasťou ropnej a plynárenskej spoločnosti Surgutneftegaz.

Spoločnosť Schrack Seconet vyvinula dlhodobý koncept, ktorý zaručuje maximálnu škálovateľnosť a bezpečnosť proti poruchám.

Naše riešenie

Prvý projekt bol realizovaný v roku 2005: Celkovo bolo zapojených 25 integrovaných požiarnych poplachových ústrední, ktoré sú centrálne riadené systémom riadenia rizík SecoLOG. Okrem toho bolo na rôznych samostatných objektoch nainštalovaných ďalších 13 samostatných riadiacich centier. O niekoľko rokov sa táto základná štruktúra výrazne rozšírila: Nová ropná rafinéria bola opäť vybavená technológiou požiarneho poplachu od spoločnosti Schrack Seconet. 

V súčasnosti chráni všetky systémy na spracovanie a skladovanie ropných produktov celkovo 45 plne redundantných požiarnych poplachových ústrední. Tieto ústredne sú zoskupené do šiestich integrovaných sietí LAN. Vzhľadom na veľkosť projektu mala zmysel aj implementácia siete SecoNET vyššej úrovne. Integruje všetky komponenty a tiež systém riadenia rizík Secolog IP.

Rafinéria Kinef
Rusko
Výroba

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

SK