Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

Ústavný súd


O projekte

Petrohrad sa často označuje ako severné alebo druhé hlavné mesto Ruska. V roku 2008 bol Ústavný súd ako najvyšší orgán ruskej zákonodarnej moci presunutý z Moskvy do Petrohradu do historického komplexu štyroch budov (Senát a Snem), ktorého založenie siaha až do obdobia cára Petra Veľkého. Senát bol najvyššou zákonodarnou a administratívnou mocou a Snem bol najvyšším orgánom v ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorý zaviedol Peter Veľký, aby nahradil patriarchu.

Naše riešenie

Pretože štyri budovy sú pamiatkovo chránené, bolo potrebné povolenie ministerstva kultúry, aby bolo možné naplánovať inteligentné a flexibilné systémové riešenie pre implementáciu požiarnych poplachových systémov. Spoločnosť Schrack Seconet, podporovana dlhoročnou ruskou partnerskou spoločnosťou, prijala túto kritickú úlohu. Medzi komponenty tejto najmodernejšej koncepcie požiarneho poplachu patrí šesť požiarnych poplachových panelov typu Integral, 1 000 viacsenzorových detektorov a viac ako 400 vstupno-výstupných modulov, ktoré riadia hasiace a ventilačné systémy. Zdroje požiarov sú detegované rýchlo a absolútne spoľahlivo a v prípade poplachov sú príslušné riadiace príkazy vydané hasiacim systémom, odsávaním dymu a výstražným systémom. Ruský ústavný súd má tiež prepracovaný systém na ochranu hmotného majetku, databáz a osôb v prípade nebezpečenstva požiaru.

Ústavný súd
Sv. Petrohrad, Rusko
historický

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

SK