Inteligentná do posledného detailu

Továreň na výrobu papiera Hamburger

Protipožiarna ochrana je obzvlášť dôležitá v papierenskom priemysle. Závod spoločnosti Hamburger v Pittene v Dolnom Rakúsku implementoval riešenie šité na mieru, ktoré presne zodpovedalo požiadavkám priemyselného podniku: Inteligentné riadiace centrum riadi detekciu i hasenie požiaru a mobilná aplikácia Integral Mobile zaručuje vždy najnovšie informácie.

„Systém šitý na mieru, ktorý sa napriek svojej veľkosti ľahko používa.“

1
systém požiarneho poplachu pre celý závod
2
hlavných ústrední
38
oblastí hasenia
Andreas Eichberger, MSc
inžinier požiarnej bezpečnosti
technický asistent prevádzkového riaditeľa spoločnosti Hamburger

Požiarny poplachový systém je šitý na mieru
Od bežného požiarneho poplachového systému po komplexný celkový koncept, ktorý využíva najnovšie technické možnosti – touto cestou sa krok za krokom vydávala papiereň v dolnorakúskom Pittene.Súbežne s ďalším rozvojom výrobného závodu spoločnosť Hamburger nepretržite investovala do požiarnej ochrany už 20 rokov. Nakoniec sa postupne vyvinulo riešenie pre veľké množstvo výrobných procesov v rámci celej papierne a ktoré integrovalo aj periférne oblasti – s veľkým počtom detekčných prvkov, mnohými špeciálnymi riešeniami a komplexnými systémami riadenia prípadov požiarov.

Nakoniec ide o ústrednú úlohu dostať čo najskôr vedomosti tam, kde sú potrebné.

Informácie v reálnom čase
Riadiace stredisko prehľadne zobrazuje všetky stavy systému. Možné sú aj priame operácie. Uložené boli aj užitočné ďalšie informácie pre pohotovostné služby, príslušníkov požiarnej ochrany a zamestnancov, ako napríklad informácie o kľúčoch alebo špeciálnych ochranných prostriedkoch. Tieto informácie môžu zadávať a aktualizovať autorizovaní používatelia.

„Grafické znázornenie všetkých plánov požiarnej ochrany v našom závode s mnohými uloženými aktívnymi funkciami je absolútne užitočným nástrojom“, zdôrazňuje Andreas Eichberger, inžinier požiarnej bezpečnosti spoločnosti Hamburger.

Aktuálne informácie o akejkoľvek situácii v požiarnom poplachovom systéme nám poskytujú v prípade núdze rozhodujúcu časovú výhodu.
Andreas Eichberger, MSc - Inžinier požiarnej bezpečnosti, technický asistent prevádzkového riaditeľa spoločnosti Hamburger

Viac jednoduchého použitia a prehľad
Z dôvodu neustáleho rozširovania došlo k vyčerpaniu technických možností požiarneho poplachového systému a užívateľská príjemnosť už nebola optimálna. Nastal čas implementovať nový koncept zameraný na budúcnosť: Existujúce riešenie bolo modernizované na sieť s dvoma hlavnými a šiestimi vedľajšími ústredňami. Druhým míľnikom bola riadiaca stanica Secolog IP, ktorá riadi celkovo 38 hasiacich oblastí.

Systém šitý na mieru, ktorý sa napriek svojej veľkosti ľahko používa. Celé hasiace oblasti s rôznymi zónami a ovládacími prvkami sa ovládajú stlačením tlačidla. „Toto tiež minimalizuje prevádzkové chyby“, hovorí Kurt Maierhofer z technického zákazníckeho servisu spoločnosti Schrack Seconet.

Rozšírenie o Integral Mobile
Posledným inovačným krokom v spoločnosti Hamburger bola implementácia Integral Mobile. To znamená, že používatelia dostávajú informácie v rozsiahlom areáli továrne v reálnom čase a môžu systém prevádzkovať priamo na mieste.

„Aktuálne informácie o akejkoľvek situácii v požiarnom poplachovom systéme nám poskytujú v prípade núdze rozhodujúcu časovú výhodu, zdôrazňuje Andreas Eichberger zo spoločnosti Hamburger.

Nakoniec ide o ústrednú úlohu dostať čo najskôr vedomosti tam, kde sú potrebné.
René Türk - Produktový manažér pre informačné systémy v spoločnosti Schrack Seconet
Sme odborníci.
Na ochranu ľudí a hodnôt.
U nás môžete očakávať skúsenosti z celého sveta, dlhoročné know-how ako vedúceho v oblasti inovácií, jeden z najlepších požiarnych poplachových ústrední na svete a mnoho ďalších vynikajúcich riešení. Presvedčte sa sami.

Ďalšie témy

To by vás mohlo zaujímať

Hasiace ústredne Integral EvoxX
Požiarny alarm | Systém
Hasiace ústredne Integral EvoxX
Hasiace ústredne Integral EvoxX
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK