Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

Markus Zeiner

Vedúci servisného manažmentu

Moja kariéra v spoločnosti Schrack Seconet sa začala v roku 2007 ako technik zákazníckych služieb – po ukončení výučby sa ako IT a telekomunikačný technik. Zároveň s tým som sa ďalej vzdelával. Takže po deviatich rokoch som dostal príležitosť stať sa vedúcim skupiny a získať prvé skúsenosti s vedením. Od roku 2019 som vedúcim servisného manažmentu.

Od technika zákazníckych služieb
po vedúceho servisného manažmentu
Napínavá rozmanitosť

Spoločnosť Schrack Seconet sa zameriava na tému bezpečnosti – so širokou škálou produktov, do ktorých sa veľa investuje, aby boli vždy na najnovšej technologickej úrovni. Naše aktivity sú preto veľmi mnohostranné a rozmanité a naši zákazníci pochádzajú zo všetkých priemyselných odvetví - od hotelov až po výrobné spoločnosti. Vždy ste konfrontovaní s rôznymi požiadavkami a potrebami, pre ktoré je potrebné nájsť a implementovať to najlepšie možné riešenie. A veľmi rád prispievam k tejto úlohe.

Najdôležitejšie v spoločnosti Schrack Seconet je vložiť do toho svoje srdce a dušu, akceptovať hodnoty, ktorými žijeme, a vždy spolu hovoriť a aktívne pracovať. Takto ste vždy konfrontovaní s rôznymi požiadavkami a potrebami, pre ktoré je potrebné nájsť a implementovať to najlepšie možné riešenie.
Markus Zeiner pôsobí
v spoločnosti Schrack Seconet od roku 2007
Činnosti

Medzi moje úlohy okrem iného patrí

  • Starostlivosť o zákazníka, najmä konsolidácia a rozšírenie vzťahov so zákazníkmi a riadenie sťažností,
  • Podpora zamestnancov vrátane plánovania a koordinácie pravidelných školení a ďalšieho vzdelávania súvisiaceho s udalosťami pre našich technikov,
  • Riešenie konfliktov a
  • neustále hodnotenie pracovných procesov
Markus Zeiner
Vedúci servisného manažmentu
Keby som mohol byť superhrdinom, bol by som rád, keby som mohol lietať. Takto som sa mohol vyhnúť každodennej zápche na viedenskej Tangente.
Tri veci, ktoré si na svojej práci mimoriadne cením:
  • Kolegiálne a familiárne jednanie v kolektíve
  • Množstvo kontaktov so zákazníkmi
  • Vždy nové výzvy
Najdôležitejšia lekcia v mojom doterajšom živote:

Pre každý cieľ, ktorý chcete v živote dosiahnuť, musíte byť ochotní tvrdo pracovať.

Markus Zeiner
Vedúci servisného manažmentu
Dodnes si pamätám priateľské a otvorené prijatie do existujúceho tímu Schrack Seconet vo svoj prvý deň v práci. Je to tu ako v rodinnom podniku a napriek silnému rastu zostala známa atmosféra.
To čo robíme, robíme radi
a to možno vidieť
V našom tímovom duchu, našej pracovnej atmosfére a presvedčení, že v stredobodom nášho konania sú naši zákazníci. Súhlasíte s tým? Tešíme sa na vašu žiadosť o prijatie do zamestnania.

Ďalšie príbehy zamestnancov

To by vás mohlo zaujímať

Príbehy zamestnancov
Robert Sack
Robert Sack
Príbehy zamestnancov
Gabriele Gschiel
Gabriele Gschiel
Príbehy zamestnancov
Marion Kienastberger
Marion Kienastberger
SK