SecoCareNET.

SecoCareNET

Od samostatnej aplikácie až po spoločnú platformu

Bezpečnosť pre budúcnosť zdravotníctva vďaka sieťovej štruktúre

Z historického vývoja existujú v nemocniciach a klinikách mnohé riešenia, ktoré znemožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu. Rôzne rozhrania medzi jednotlivými zariadeniami, tlak na náklady, prísnejšie predpisy a podmienky, zmeny zákonov, nedostatok odborníkov a rastúce množstvo dokumentov znázorňujú situáciu, v ktorej údajové siete na báze protokolu IP (IP: Internet Protocol) predstavujú optimálne riešenie.


Komunikácia

Komunikácia.
Moderná komunikácia sa stáva samozrejmosťou: telefón pre personál a pacientov, privolávanie sestričiek, interná komunikácia s ošetrovateľským personálom, dostupnosť (mobilné koncové zariadenia) atď.


Informácie

Informácie.
Informácie sú všade rýchlo k dispozícii: stav prevádzky, náklady, lekárske údaje, informácie/zábava pacientov (internet a intranet), údaje pre správu, poloha osôb a prístrojov atď.


Bezpečnosť

Bezpečnosť.
Bezpečnosť na prvom mieste: bezpečnosť pre pacientov a personál, zabezpečenie proti výpadku, možnosť rozšírenia v budúcnosti, ochrana investícií a nákladov, zabezpečenie údajov atď.


Efektívnosť

Efektívnosť.
Zvyšuje sa kvalita starostlivosti o pacientov a kvalita služieb, náklady klesajú: optimalizácia všetkých priebehov zvyšuje kvalitu všetkých výkonov a zlepšuje konkurencieschopnosť.

Downloads

Informácie o výrobku


In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.