VISOCALL PLUS.

VISOCALL PLUS
Komunikácia v zdravotníctve na najmodernejšej úrovni
VISOCALL PLUS

Systém VISOCALL PLUS pozdvihuje komunikáciu v nemocniciach, domovoch sociálnej starostlivosti alebo domovoch dôchodcov na novú, modernú úroveň. Systém spĺňa rôznorodé požiadavky
každodennej prevádzky, ako aj želania pacientov a personálu.


Plus pre spoľahlivosť a hospodárnosť

100-percentné zabezpečenie systému VISOCALL PLUS proti výpadku je zárukou pre bezproblémovú prevádzku. Systém je čiastočne kompatibilný s doterajšími svetelnými privolávacími systémami Schrack a vyznačuje sa moderným dizajnom a najvyššou kvalitou. Systém VISOCALL PLUS je prvým systémom, ktorý bol certifikovaný podľa normy VDE 0834.


Možnosť konfigurácie pre najrôznejšie aplikácie

Systém VISOCALL PLUS je možné konfigurovať pre všetky organizačné formy a spĺňa všetky požiadavky: rôzne triedy komfortu je možné súčasne zohľadniť v jedinom systéme, napr. pre priestory, ktoré nepotrebujú komunikačné zariadenia.


Bezpečnosť a pohodlie pre pacientov

Pre každú potrebu vhodný ovládací prístroj pre pacientov: výber siaha od jednoduchých tlačidiel až po ovládacie prístroje pre pacientov s TV diaľkovým ovládaním a telefónom. Vďaka terminálu pre pacientov
s krištáľovo jasným obrazom sú bežné dni pre pacientov a obyvateľov pestré, plné nových informácií a relaxu.


Bezpečnosť v súlade s VDE0834

VISOCALL PLUS je prvý systém schválený podľa štandardu VDE0834. Preto si môžu byť operátori systémov VISOCALL PLUS istí, že dostávajú najvyššiu kvalitu a systém ktorý dodržiava najnovšie smernice a normy.


Zabudovanie do účtovného systému VISOTAX PLUS

Čipová karta VISOTAX PLUS je kľúčom pre všetky ponúkané služby. Prostredníctvom účtovného systému VISOTAX PLUS sú evidencia a priraďovanie výkonov a nákladov mimoriadne jednoduché, prehľadné a hospodárne.

Galéria produktov

Tu si môžete prezerať obrázky na tému požiarneho hlásiča VISOCALL PLUS
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.