VISOCALL IP.

VISOCALL IP
Komunikačné platforma zameraná na budúcnosť

Systém VISOCALL IP je novou, spoločnou technologickou platformou pre komunikáciu, organizáciu a starostlivosť. Nový koncept IP zameraný na budúcnosť predstavuje základ internetovej siete a je tak najviac nahor otvorenou rozšírenou technologickou platformou pre všetky komunikačné úlohy.

VISOCALL IP predstavuje nadradený systém pre prevádzkovú bezpečnosť a ekonómiu. Jasné výhody zabezpečujú pre prevádzkovateľov výrazný výkonový náskok. Technológia IP sietí zaručuje maximálne zabezpečenie proti výpadku a permanentnú dostupnosť systému. Vo vlastnej komunikačnej sieti systém VISOCALL IP spolupracuje cez rozhrania s cudzími systémami a vymieňa informácie s inými systémami, ako napríklad ústredňami požiarnej signalizácie, poplašnými servermi, účtovnými systémami, systémami pre dezorientovaných, DECT, pagermi
atď.


Kompletný, nahor otvorený systém

Svojou základnou štruktúrou systém VISOCALL IP pokrýva všetky dôležité systémové funkcie: komunikačný systém so svetelnou signalizáciou, koncové IP telefónne zariadenia, systém čipových kariet, elektro-akustické funkcie, sieť intranet a internet pre personál a pacientov a je pripravený aj na vysielanie videa. Štruktúru IP systému je okrem toho možné kombinovať s ďalšími zariadeniami na
báze IP.


Rozsiahla kompatibilita a výrazné servisné výhody

Všetky ústredne, ktoré boli doteraz vybavené svetelnými privolávacími systémami VISOCALL PLUS a VISOCALL MP2, je možné úplne integrovať do novej komunikačnej platformy založenej na technológii IP bez toho, aby bola narušená prebiehajúca prevádzka. Zapojiť sa môžu dokonca aj existujúce analógové televízory.


Pomoc pre personál

Systém VISOCALL IP podporuje váš personál v mnohých ohľadoch: pacienti sú samostatnejší a môžu vykonávať jednoduché aktivity bez pomoci. Zariadenia zabezpečené proti výpadku, automaticky vysúvateľné zástrčky, prehľadné displeje a jasné informácie o svetelných moduloch uľahčujú každodennú prácu. Rýchla pomoc a moderný komfort pre pacientov.

Systém VISOCALL IP alarmuje cielene: napríklad srdcový poplach sa priamo odošle na správne miesto a kompetentná pomoc sa rýchlejšie dostaví na miesto. Technológia IP otvára dvere aj pre mnohé budúce funkcie. Každý terminál pre pacientov okrem toho ponúka rozhranie pre ovládacie prvky pre ťažko postihnuté osoby.


Certifikované podľa VDE 0834
Certifikované podľa VDE 0834

Akreditovaná a nezávislá organizácia potvrdila, že systém VISOCALL IP zodpovedá aktuálnym smerniciam pre privolávacie zariadenia.


Nahor otvorená štandardná platforma

Použitím štandardnej sieťovej technológie, lacných konštrukčných skupín a štandardnej kabeláže je systém VISOCALL IP lacný a môže sa jednoducho inštalovať. Decentrálny softvérový koncept výrazne prispieva k minimalizácii servisných nákladov. Existujúce zariadenia zostávajú v prevádzke, spätná kompatibilita systému VISOCALL IP so všetkými systémami VISOCALL chráni predchádzajúce investície.


IP – miliónkrát osvedčená technológia
IP – miliónkrát osvedčená technológia

IP (Internet Protocol) predstavuje základ internetu a je najviac rozšírenou otvorenou technologickou platformou pre všetky komunikačné úlohy. Pomocou tohto protokolu je možné jednoznačne adresovať inteligentné systémy, resp. siete v rámci väčších sietí a vytvárať medzi nimi bezpečné spoje.


Profituje administratíva a technika

Použitie sieťovej technológie IP a použitie štandardných komponentov výrazne znižujú náklady na montáž. Prevádzkovanie zariadenia si vyžaduje len málo osôb. Permanentná vlastná kontrola všetkých systémových konštrukčných skupín vrátane kabeláže, ako aj automatické odosielanie porúch do techniky zvyšujú bezpečnosť a komfort.


Diaľková údržba šetrí servisné náklady

Flexibilný manažment porúch v reálnom čase a pohodlný manažment protokolov umožňujú rýchly a efektívny zásah. Servisné náklady sa tak znížia na minimum. Centrálne odovzdanie firmvéru a konfiguračných údajov, možnosť diaľkovej diagnostiky až po terminál pre pacientov, ako aj ľahko udržiavateľné, rozpojiteľné spoje všetkých konštrukčných skupín zaručujú rozhodujúce nákladové výhody.


Automaticky vysúvateľná zástrčka
Automaticky vysúvateľná zástrčka

Príklad pre inteligentné detailné riešenia, ktoré šetria náklady: automaticky vysúvateľné zástrčky sa odpoja pri zaťažení z ktoréhokoľvek smeru a vypadnú zo zásuvného modulu.
To šetrí zástrčky, zásuvky a káble a zabraňuje poškodeniu, napríklad, ak sa pohybuje s nemocničnou posteľou.


VISOCALL IP
  • Platforma zameraná na budúcnosť pre mnohé aplikácie
  • Najvyššia bezpečnosť a dostupnosť systému
  • Antimikrobiálne prevedenie ovládacích prvkov znižuje riziko rozšírenia pôvodcov chorôb
  • Maximálne zabezpečenie proti výpadku a permanentná dostupnosť systému
  • Malé celkové investičné náklady, malé náklady na údržbu

Galéria produktov

Tu si môžete prezerať obrázky na tému požiarneho hlásiča Integral IP MXF.
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.