Inštalácia komunikačných systémov pre karanténne stanice

desinfection in quarantine stations

Inštalácia komunikačných systémov na karanténnych oddeleniach alebo v celých nemocniciach s cieľom minimalizovať osobné kontakty

Kríza spôsobená vírusom COVID-19 vytvorila veľmi rôznorodé a úplne nové požiadavky pre nemocnice a opatrovateľské domovy.

Zatiaľ čo v minulosti stačilo vyhradiť karanténne oblasti len v niekoľkých nemocniciach v regióne, v súčasnosti existuje v mnohých inštitúciách po celej krajine veľký dopyt po takýchto zónach, aby sa vytvorila dostatočná kapacita.

Takmer každá nemocnica potrebuje nájsť riešenia, ako rozdeliť svoje priestory na bezpečné zóny a karanténne oddelenia. Vďaka takýmto opatreniam budú nemocnice a opatrovateľské domovy dobre pripravené na takúto mimoriadnu situáciu a tiež na náročné úlohy v budúcnosti.

Požiadavky na izoláciu sú mimoriadne náročné pre sestry, lekárov, opatrovateľský personál, a najmä pre postihnutých pacientov. Tieto novo vytvorené izolačné jednotky predstavujú veľkú pomoc pre všetkých zainteresovaných.

Keďže intenzívny osobný kontakt je najčastejším želaním pacientov a cieľom pri starostlivosti o nich, je obmedzenie priameho kontaktu medzi ľuďmi najefektívnejším spôsobom, ako znížiť riziko infekcie.


Izolovanie personálu a pacientov pomocou hlasovej komunikácie

 

Nemocnice, ktoré používajú zariadenia systému Visocall IP s integrovanými funkciami VoIP už profitujú z priamej hlasovej komunikácie medzi pacientmi a zdravotníckym personálom, a predchádzajú tak zbytočným osobným kontaktom.

Všetky zariadenia IP ponúkajú pohodlnú, diskrétnu a najmä bezpečnú komunikáciu bez osobného kontaktu.

Tým sa myslia komunikačné jednotky v izbách sestier, ako aj v izbách pacientov a na ošetrovaniach.

Hlasovú komunikáciu s každým pacientom je možné nadviazať zo všetkých komunikačných terminálov a terminálov pre personál.


Interkom Visocall IP počas karantény

Jednotlivé izolačné izby potrebujú zariadenia na komunikáciu s pacientmi alebo personálom bez potreby vstúpiť do miestnosti.

  • Pacienti sa radi porozprávajú s členmi rodiny, ktorí ich prídu navštíviť.
  • Sestry a lekári potrebujú dvojbodovú hlasovú komunikáciu s pacientmi na vysvetlenie liečby alebo len na jednoduché vypočutie pacienta.

Systém Visocall IP ponúka jednoducho ovládateľný interkom v mieste karantény, ktorý umožňuje priamu hlasovú komunikáciu medzi slúchadlom pacienta a terminálom personálu.

Terminály personálu sú naprogramované ako dverové interkomy a dajú sa pripevniť priamo na vonkajšiu stranu izolačnej izby.

Stlačením zeleného tlačidla na dotykovej obrazovke sa vytvorí priama hlasová komunikácia a osoby mimo izolovanej oblasti sa môžu porozprávať priamo s izolovaným pacientom.

Možnosti pre karanténu sú jednoduché, nákladovo efektívne a dajú sa jednoducho vylepšiť.

Na menšie karanténne oddelenia je možné pridať zariadenia systému Visocall IP bez akýchkoľvek centrálnych komunikačných serverov.

Najjednoduchšia možnosť zahŕňa slúchadlo pacienta, terminál personálu a systémový vypínač, umožňuje vysokú bezpečnosť a v plnej miere spĺňa normu DIN VDE 0834.

 


Jednoduché čistenie a dezinfekcia

V karanténnych zónach sú nároky na hygienu veľmi vysoké.
Povrchy a prístroje v izolovaných izbách sú vystavené veľkému riziku prenosu a šírenia patogénov, baktérií a vírusov, pretože sa ich dotýka niekoľko osôb.
Zariadenie používané v izolovanej oblasti musí spĺňať určité požiadavky, aby sa predišlo zbytočnému riziku šírenia chorôb.

Slúchadlá systému Visocall IP sú vyrobené zo špeciálneho plastu s antimikrobiálnou základnou zmesou a sú potiahnuté vysokokvalitným textúrovaným polyesterovým filmom, vďaka čomu sú menej náchylné na prenášanie patogénov a mikróbov.
Komunikačné zariadenia pre sestry sú na rovnaký účel vybavené klávesnicami s antimikrobiálnou fóliou.

Okrem toho sú zariadenia Visocall IP navrhnuté ako jednoliate a bez vyčnievajúcich tlačidiel alebo reliéfnych miest, ktoré by mohli byť zdrojom nehygienických usadenín.
Preto je možné tieto zariadenia očistiť a vydezinfikovať len jednoduchým utretím dezinfekčnými prostriedkami.

Európska informačná platforma o znášanlivosti materiálov dezinfekčných prostriedkov (EICHY) otestovala a preskúmala možné dezinfekčné prostriedky pre komponenty systému Visocall IP.
Výsledky týchto testov sú uvedené v jej databáze kompatibility materiálov a v nezávislom potvrdení od tretej strany.

Downloads

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.