Komunikačné systémy a multimediálne riešenia.

Zachraňovať životy – ochraňovať hodnoty.
Bezpečnosť s najvyšším pohodlím pre vašich pacientov.

Na základe demografického vývoja možno vychádzať z toho, že nároky na rozsah a kvalitu medicínskych služieb, zariadení a ošetrovateľských inštitúcií budú v nasledujúcich desaťročiach výrazne narastať. Tomu, kto sa odovzdá do opatery v nemocnici alebo opatrovateľskom ústave, nezáleží len na dobrej starostlivosti, ale aj na zachovaní úplného kontaktu s vonkajším svetom. Nemocničná komunikácia dnes zahŕňa popri známom svetelnom privolávacom systéme prístup ku všetkým moderným médiám, ako sú televízia, rádio, telefón a internet.


Zosieťovanie zdravotníckej starostlivosti

Čoraz viac zodpovedných inštitúcií a osôb využíva možnosti zosieťovanej informačnej a komunikačnej technológie, aby vytvorili príťažlivejšiu ponuku pre pacientov a personál, zlepšili rýchlosť a efektívnosť a udržali náklady pod kontrolou.


Technológia, ktorá má budúcnosť

Zdravotníctvo má obrovský význam. Pokrýva mnohé rôznorodé požiadavky z oblasti starostlivosti o pacientov, medicínskej organizácie, správy, bezpečnosti, ale aj technického vybavenia budov.

Svet zdravia preto vyžaduje inovatívne komunikačné riešenia na uspokojenie relevantných informačných požiadaviek, optimalizáciu existujúcich procesov a zrealizovanie značných
úspor.


Inteligentné siete budúcnosti ponúkajú riešenia pre všetky oblasti pod jednou strechou. Služby pre pacientov, informácie pre lekárov a ošetrujúci personál a správne činnosti sú preto znázornené jednoducho a prehľadne.

Naše systémy plnia nielen rôznorodé požiadavky dennodennej prevádzky, ale aj želania pacientov, ktorým záleží na mnohorakej komunikácii. Už dlhé roky spolupracujeme s prevádzkovateľmi, plánovačmi, developermi a zriaďovateľmi nemocníc a domovov. Na národnej a medzinárodnej úrovni. S našou paletou produktov dokážeme najlepšie pokryť nielen dnešné,
ale aj budúce požiadavky.


Bezpečnosť podľa normy VDE 0834

Naše svetelné privolávacie zariadenia sú certifikované podľa normy VDE 0834. Zodpovedný prevádzkovateľ si preto môže byť istý, že dodrží najvyššiu bezpečnosť a kvalitu podľa najnovších smerníc a noriem a že splní všetky predpoklady pre bezpečnú a pokrokovú prevádzku na klinikách a v nemocniciach, ako aj v domovoch dôchodcov a opatrovateľských ústavoch.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.