Nasávací systém ASD 535

Nasávací systém
Vysoko-citlivý systém s najnovšou HS technológiou senzorov
Nasávací systém

Nasávací systém ASD 535 pozostáva z jednej alebo dvoch nezávislých nasávacích potrubí s jedným alebo viacerými sacími prívodmi a tiež meračom. Aby bol vzduch v miestnosti monitorovaný, je nasávaný a analyzovaný v merači rozptýleného svetla hlásiča. Ak hlásič zistí že množstvo dymových čiastočiek prekročilo prahovú hodnotu, ihneď spustí poplach. To umožňuje požiarnikom spacifikovať požiar skôr ako sa úplne rozvinie.

 

Výkonnejší, presnejší, ekonomickejší

ASD 535je modernou verziou vysoko-výkonného nasávacieho dymového hlásiča. Tento inovatívny detektor umožňuje monitorovať aj veľmi veľké miestnosti. Otvára celkom nové dimenzie v oblasti precíznosti detekcie vďaka novej HD technológii (vysoko dynamickému) dymového snímaču. Citlivosť alarmu môže byť upravená individuálnym podmienkam miestnosti a potenciálnemu riziku. S funkciou auto-učenie sa systém počas uvedenia do prevádzky perfektne prispôsobí okolitým podmienkam. Znečistenie, napr. prachom, je efektívne odfiltrované, čo značne vylučuje falošné poplachy.

 

Maximálna ochrana pre širokú škálu aplikácií

Najvyššia možná citlivosť, tichá prevádzka, neviditeľná montáž – vďaka týmto vlastnostiam sa hlásič ASD 535 perfektne hodí na mnohé aplikácie:

- Monitorovanie miestností: výškové regálové sklady a distribučné centrá, archívne priestory, medzistropy a dvojité podlahy, veľké haly, múzeá, galérie, divadlá, kiná, kultúrne majetky, stavebné pamiatky, letiská, informatické a výpočtové strediská, telekomunikačné strediská, laboratóriá a výskumné ústavy, elektronické meracie laboratóriá, trafostanice, čisté priestory atď.

- Monitorovanie budov: Telekomunikačné zariadenia, vysoko a nízko napäťové distribučné skrine, zobrazovacie skrine, EDP systémy, elektromontážne krabice atď.

- Neviditeľné využitie: Ochrana kultúrneho majektu, väzenských ciel, esteticky náročná architektúra a iné.
 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.