Lineárne dymové hlásiče.

Lineárne dymové hlásiče
Lineárny dymový hlásič SPC.
SPC

Skladá sa z vysielacej a prijímacej časti a pracuje v infračervenom pásme. Hlásič je mimoriadne spoľahlivý pri neustále sa meniacej okolitej teplote, resp. vlhkosti vzduchu, môže sa ľahko nastaviť a vyznačuje sa mimoriadne nízkou spotrebou elektrického prúdu. Intenzita infračervených lúčov sa upravuje automaticky a citlivosť je nastaviteľná v 3 stupňoch.


Lineárny dymový hlásič ILIA.
ILIA

Na detekciu požiaru v oblastiach so sťaženými okolitými podmienkami (priemysel, haly, kostoly atď.). Systém je k dispozícii vo vyhotovení ako vysielač/prijímač alebo vysielač/reflektor. Pripojenie na ústredňu požiarnej signalizácie sa vykonáva cez kontrolnú jednotku, na ktorej je možné vykonávať všetky nastavenia, ako aj testovacie a údržbárske práce. Pre použitie v oblastiach s mimoriadne vysokou koncentráciou prachu sú k dispozícii obidva systémy aj vo vyhotovení ILIA DUST.


Lineárny dymový hlásič ECO.
ECO

Skladá sa z kombinovanej vysielacej/prijímacej časti a reflektora. Infračervený lúč vychádzajúci z vysielača sa odráža od reflektora namontovaného oproti vysielaču. Hlásič je vďaka zníženým nákladom na kabeláž mimoriadne vhodný pre použitie v historických budovách, múzeách, hoteloch atď.


Oblasti použitia pre lineárne dymové hlásiče:

  • veľké priemyselné a verejné budovy
  • výstavné a skladovacie haly
  • garáže a hangáre
  • chrámové lode

 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.