Špeciálne systémy na hlásenie požiaru

Detekcia požiaru špeciálneho druhu.
Všade tam, kde je použitie bežných bodových hlásičov náročné z praktických, technických alebo estetických dôvodov, je ochrana osôb, vecného majetku a životného prostredia o to dôležitejšia. Spektrum použitia siaha od najčistejších priestorov, v ktorých sa zistí aj najmenšia, takmer nebadateľná čiastočka aerosólu, cez historické budovy a kultúrne dedičstvá, až po extrémne oblasti s poruchovými veličinami podmienenými okolím, ako sú vlhkosť, vysoké teploty a znečistený vzduch.

AirSCREEN ASD 535

Nasávacie dymové systémy.

Aktívny nasávací dymový systém s technológiou HD pre všetky druhy použitia.

ADW 535 a LWM1

Lineárne teplotné hlásiče.

Lineárne systémy na rozpoznanie teploty.

SPC, ECO a ILIA

Lineárne dymové hlásiče.

Infračervené detektory na monitorovanie veľkých vzdialeností.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.