IP Aplikácie

IP Aplikácie

Schrack Seconet poskytuje IP aplikácie, ktoré umožňujú získanie informácií a obsluhu ústredne cez mobilné zariadenie.


Webová platforma služieb
Webová platforma služieb

Webovo založená platforma umožňuje bezpečné obojsmerné pripojenie medzi bezpečnostnými systémami (napr. požiarny systém) a rôznymi užívateľskými rozhraniami (napr. smartfóny) cez internet. Tiež slúži na ponuku webových služieb (napr. mailové servery). 


IACmobile

IACmobile umožňuje zobrazenie a obsluhu Integral IP požiarneho panela cez smartfón alebo tablet.

Môžete tak získať informácie o súčasnom stave systému a všetky požadované poplašné a informačné správy môžu byť automaticky zaslané na mobilné zariadenie. Je tiež možné na diaľku vypnúť či zapnúť zóny alebo spustiť šetrenie. Pravdaže, žiadny neautorizovaný prístup k systému nie je možný pretože komunikácia medzi aplikáciou a požiarnym systémom je šifrovaná. Navyše, obsluha systému môže byť voliteľne limitovaná na určité úkony.

Všetky prichádzajúce správy sú doručené prostredníctvom push notifikácie a e-mailom, aj keď aplikácia práve nie je spustená. Výhody: Je možné reagovať na potenciálne riziko ešte pred vzniknutím škody. Aplikácia ponúka rozhodujúcu informačnú výhodu najmä pre neobsadené technické zariadenia v garážach alebo skladoch a výrazne redukuje reakčný čas zodpovedných osôb.

 

  

 

 


Integral RemoteMESSAGE
Integral RemoteMESSAGE.

Softvér zapisovania udalostí (alarm, chyby atď.) podporujúci viacerých užívateľov s aktívnym zobrazovaním udalostí a riadením jednej alebo viacerých požiarnych ústrední. Udalosti sú zobrazované cez pop-up na monitore. S operačným panelom Integral VirtualMAP je zobrazovaný súčasný stav systému a systémové operácie môžu byť vykonané na diaľku.

 


Integral MAIL
Integral MAIL.

V prípade udalosti (alarm, chyby atď.) je automaticky zaslaný e-mail z jednej alebo viacerých ústrední jednému alebo viacerým užívateľom. Udalosti a prijímateľov je možné premietať za účelom cielenejšieho poskytnutia informácií.


Integral SMS
IAC - Integral ApplicationCenter

V prípade udalosti (alarm, chyby atď.) je automaticky zaslaná jednoduchá SMS z jednej alebo viacerých požiarnych ústrední jednému alebo viacerým užívateľom cez mobilnú sieť. Udalosti a prijímateľov je možné premietať za účelom cielenejšieho poskytnutia informácií.

Galéria produktov

IP aplikácie