Integral Remote

Schrack Seconet dodáva všetky systémové komponenty od hardvéru až po softvér. Spolu s doplnkovými službami tak ponúkame perfektne zladené komplexné riešenie.

Kompletný balík Integral Remote ponúka perfektné riešenie všetkých požiadaviek a umožňuje prístup prostredníctvom všetkých platforiem – od počítača až po tablet.


S2service Connect
S2service ConnectNaše webová aplikácia umožňuje zabezpečené obojsmerné internetové spojenie medzi zariadeniami relevantnými pre technickú bezpečnosť a najrôznejšími používateľskými rozhraniami. Slúži na protokolovanie udalostí a na správu používateľov a oprávnení. 


Integral Remote Notification
Integral Remote Notification

Systém Integral Remote dodáva prostredníctvom push správ rýchlo a spoľahlivo podrobné informácie individuálne určeným osobám v reálnom čase, aj keď nie sú aplikácie aktívne. Všetky udalosti sa zobrazujú okamžite a prehľadne. To umožňuje povereným osobám rýchlu a správnu intervenciu nezávisle od aktuálneho miesta pobytu.


Integral Remote Control
Integral Remote Control

Integral Remote Control umožňuje zobrazovanie a ovládanie zariadení relevantných pre technickú bezpečnosť. Z tohto dôvodu je možné zasielanie hlásení o poplachu a stavových hlásení vrátane rýchleho a bezpečného vzdialeného zásahu. Pomocou kontroly geodát môžete navyše obmedziť obsluhu na určitý okruh a kódovanie komunikácie zaisťuje zabránenie prístupu nepovolaných osôb.


Aplikácia Integral Mobile je určená pre všetky mobilné koncové zariadenia a je dostupná v App Store. Integral Browser otvoríte prostredníctvom URL. Rýchly prístup k obom platformám umožňuje zadanie používateľského mena a hesla.

Tu môžete tiež priamo sťahovať mobilnú aplikáciu alebo kliknutím na URL otestovať systém Integral Browser. Použite príslušné uvedené prístupové údaje.

www.s2service.com/auth

Prístupové údaje
Používateľské meno: demo
Heslo: demo
Systém Integral Desktop funguje iba po zapojení registrovaného individuálne priradeného hardvérového USB kľúča. Pri strate alebo krádeži bude hardvérový kľúč okamžite zablokovaný.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.