Integral LAN & Viacslučková sieť

Integral LAN & Viacslučková sieť
Dopredu-hľadiaca IP architektúra
Integral LAN & Viacslučková sieť

Normy systémov preventívnej požiarnej bezpečnosti stále vyžadujú exkluzívne siete- veľmi dôležitý aspekt bezpečnosti. Pre získanie a zobrazenie informácií ako aj pre výmenu dát s ostatnými systémami môžu byť použité už existujúce alebo cudzie siete ako napr. Intranet alebo Internet. 

 


Integral LAN

Pri plánovaní Integral IP požiarneho systému môžu byť implementované mnohopočetné a ľubovoľne voliteľné topológie. Až 16 požiarnych ústrední môže byť inštalovaných na báze Ethernet-u v rôznej topológii a neskôr s možnosťou rozšírenia. Takto zosieťované ústredne pracujú ako jeden veľký centrálny požiarny panel a majú všetky informácie ostatných ústrední.


Integral WAN
SecoNET

Keď sa použijú veľké systémy, siete Integral LAN sú integrované do nadradenej Integral WAN siete. Integral LAN siete tým tvoria autonómne systémy a všetky informácie sú konvergované na centrálne informačné miesto. Navyše, Integral WAN umožňuje ľahkú expanziu Schrack Seconet požiarnych systémov- bez ohľadu na vek alebo rozvinutosť. Okrem toho, ústredne rôznych Integral generácií môžu byť spolu zosieťované.

 


Fibre optic alebo medené káble

Požiarne ústredne sú pripojené do sieti priamo, bez modemov a konvertorov. Samostatné sieťové karty sú dostupné pre rôzne prenosové médiá. Sú priamo integrované v skriniach a preto sú vybavené núdzovým zdrojom v súlade s EN 54-4.

 


Výhody Integral LAN & SecoNET
  • Maximum availability: Mesh network with up to 4 connections per control unit guarantees greatest reliability of connections
  • Highly-flexible topology: Stub, loop or mesh network connection possible even at a later time
  • All Schrack Seconet control panel generations can be integrated in one network
  • Data transmission with up to 2.5 Mbit/s
  • Existing IT infrastructures can be used for communication without additional effort.
  • Central downloading and software updates possible from one site and during active operation.

 

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.